Ktl-icon-tai-lieu

East Slovakia

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Àop
Kráîovsky
Chlmec

E71

Seña

E571

SLOVAK
Medzev
KARST
Jasov
Betliar
Krásna
Hôrka
Zádielska
Castle
Ro¢ñava
Canyon Jasov
Cave Moldava
Krásnohorské
Krásnohorská
Zádiel
Podhradie
Cave
Dvorníky
Silica

Domica Cave

Gombasecká
Cave

E571
To Zvden
(55km)

CENTRAL
SLOVAKIA

Plešivec

Štítnik

S l o v e n s k é

Ochtiná

Muráñ

Muráñ
Plain
NP

To Liptovský
Mikulas (20km)

E50

Ochtinská Cave

67

Dobšiná

Dobšinská
Ice Cave

Hornád Hrabušice

Poprad Spišský
Štvrtok

Starý
Smokovec

Veîká Lomnica

Spišská Belá

Ke¢marok

Tatra
NP

Štrbské
pleso

HUNGARY

Košice

Tornyosnémeti

E50

Sátoraljaújhely

Trebišov

Slovenské
Nové Mesto

Michalovce
Pozdišovce
Herîany

Gelnica

e
ri
h o
d o
u
R

E50
Margecany
Krompachy
Spišské
Vlachy

Spišská Kapitula
Smi¢any SPIŠ
REGION
Àingov Spišská
Nová Ves
Slovenský Raj
NP

Spiš Castle

E50
Spišské
Podhradie
Levoàa

VÝCHODOSLOVENSKÁNͤINA

Zemplínska
šírava

Vyšné
Nemecké

Sobrance

Ruská
Bystrá

Remetské
Hámre

ts

Vih

orla

Kalu¢a
Vinné

ds

hlan

ig
ké H

Humenné

Vranov nad
Topîou
Prešov
Sabinov

sa
Tory
Plaveà
Stará
Îubovña

Îubovña
Castle

E50

Uzhhorod

Inovce

Ubîa

Hrabová
Roztoka

Krivé

Morské
oko

Starina
reservoir Uliàske

Snina
Belá nad
Cirochou

Veîká
Domáša

73
Lukov

ská
Spiš

Tatranská
Kotlina

¤diar

Tatranská
Javorina

Pieniny
NP

Lesnica
Àervený
Kláštor Veîký
Lipník g u
a

Dunajec
Gorge

M

Lysa Polana

beneath the Tatras in Kežmarok (p412)
„ Float gently down the river between the towering cliffs of Dunajec gorge (p414)
„ Go deep into the earth in the caves of the Slovak Karst (p424)

Hervartov

Zborov

Slovak Karst

„ Take a break in the pleasant town square

d

rná

Ho

ὈὈ
ὈὈ
ὈὈ
ὈὈ

Church of St James in Levoča (p416)

Spiš Castle
Slovenský raj
National Park

Lysá nad
Dunajcom

„ See Slovakia’s greatest Gothic altar at the

Ke¢marok
Levoàa

y
c h
v r

ke

s

Ondava

EAST SLOVAKIA

EAST SLOVAKIA

castle in Slovakia

EAST SLOVAKIA

„ Hike to Spiš castle (p418), the largest

Mníšek nad
Popradom

Piwniczna

ra

Bardejov

Slovenský raj National Park (p420)

pr

Dunajec Gorge

n

la

ec

bor

La

Torysa

ad

Unesco-listed Bardejov (p427)
„ Climb a ladder alongside a waterfall at

S

Bardejovské
Kúpele

Jedlinka

POLAND

HIGHLIGHTS

dava
On

Bardejov

Barwinek
Dukla pass
Ni¢ný
Vyšný Komárnik
Komárnik
Dobroslava
Príkra
Bodru¢al
Krajná Poîana
Miroîa
Miková
Ladomirová
Medzilaborce
Svidník

Much of the Spiš region is within easy day-trip distance from the resort towns of the
High Tatras.

Ní
z k
e

0
0

If you’re crav...
EAST SLOVAKIA
EAST SLOVAKIA
lonelyplanet.com EAST SLOVAKIA
Wooden churches, sprawling castle ruins, crashing waterfalls – just beyond the High Tatras
lies the most intriguing, and least accessible, region in Slovakia. Its isolation has for centuries
preserved many folk customs, as well as protected a rich architectural heritage and natural
beauty. Here you can step back into the 15th century in Spiš, or explore one of four national
parks. Visit the wooden churches, or a skanzen (open-air village museum) in the borderlands
and Sariš areas to experience the traditional culture.
If you’re craving city life, the east has that too. Košice, the country’s second-largest city, is a
grand mix of old and new, with a lively bar and café scene and a towering Gothic cathedral.
Among all this eastern beauty is spread a fair share of industrial ugliness, but in general the
region still has a rural tranquillity and sense of remove worth discovering.
Much of the Spiš region is within easy day-trip distance from the resort towns of the
High Tatras.
East Slovakia
HIGHLIGHTS
View the striking Renaissance square in
Unesco-listed Bardejov ( p427 )
Climb a ladder alongside a waterfall at
Slovenský raj National Park ( p420 )
Hike to Spiš castle ( p418 ), the largest
castle in Slovakia
See Slovakia’s greatest Gothic altar at the
Church of St James in Levoča ( p416 )
Take a break in the pleasant town square
beneath the Tatras in Kežmarok ( p412 )
Float gently down the river between the towering cliffs of Dunajec gorge ( p414 )
Go deep into the earth in the caves of the Slovak Karst ( p424 )
Ke¢marok
Spiš Castle
Levoàa
Bardejov
National Park
Slovenský raj
Slovak Karst
Dunajec Gorge
Border Crossing
Summer Only
(55km)
To Zvden
Mikulas (20km)
To Liptovský
REGION
SPIŠ
KARST
SLOVAK
VÝCHODOSLOVENSKÁNͤINA
S L O V A K I A
C E N T R A L
Miková
Pozdišovce
Muráñ
Plaveà
Vlachy
Spišské
Lipník
Veîký
Dunajcom
Lysá nad
Krajná Poîana
Kotlina
Tatranská
Javorina
Tatranská
Nová Sedlica
Lesnica
Smokovec
Starý
Tisou
nad
Kalu¢a
Roztoka
Hrabová
Bystrá
Ruská
Inovce
Lukov
Podhradie
Krásnohorské
Dvorníky
Ochtiná
Smi¢any
Àierna
Àop
Lysa Polana
Popradom
Mníšek nad
Piwniczna
Barwinek
Nemecké
Vyšné
Uzhhorod
Tornyosnémeti
Gelnica
Margecany
Silica
Plešivec
Štítnik
Betliar
Dobšiná
Hrabušice
Nová Ves
Spišská
Ro¢ñava
Moldava
Zádiel
Medzev
Jasov
Krompachy
Àingov
pleso
Štrbské
Veîká Lomnica
Spišská Belá
¤diar
Kláštor
Àervený
Kúpele
Bardejovské
Zborov
Štvrtok
Spišský
Podhradie
Spišské
Levoàa
Poprad
Sabinov
Prešov
Îubovña
Stará
Ke¢marok
Bardejov
Sátoraljaújhely
Herîany
Chlmec
Kráîovsky
Nové Mesto
Slovenské
Trebišov
Seña
Košice
Michalovce
Vinné
Sobrance
Hámre
Remetské
Topîou
Vranov nad
Humenné
Cirochou
Belá nad
Snina
Ubîa
Medzilaborce
Svidník
Potok
Ruský
Krivé
Uliàske
Jalová
Komárnik
Ni¢ný
Topoîa
Hervartov
Miroîa
Bodru¢al
Príkra
Jedlinka
Dobroslava
Ladomirová
NP
Pieniny
NP
Slovenský Raj
NP
Poloniny
NP
Tatra
Vihorlatské Highlands
o
r
i
e
y
h
c
r
v
e
k
s
n
a
l
S
h
o
d
u
R
é
k
s
n
e
v
o
l
S
y
d
y
k
s
e
B
e
k
z
í
N
a
r
u
g
a
M
á
k
s
š
i
p
S
reservoir
Starina
Domáša
Veîká
šírava
Zemplínska
oko
Morské
(1071m)
Àiertáz
(1189m)
Durkovec
Dzurkpwiec
(795m)
sedlo
Ruské
Gorge
Dunajec
Cave
Jasov
Canyon
Zádielska
Ochtinská Cave
Ice Cave
Dobšinská
Domica Cave
Cave
Gombasecká
Dukla pass
Torysa
Torysa
Poprad
Laborec
Ondava
va
da
On
Hornád
Hornád
U K R A I N E
H U N G A R Y
P O L A N D
Spišská Kapitula
Spiš Castle
Vyšný Komárnik
Castle
Îubovña
Castle
Hôrka
Krásna
Cave
Krásnohorská
NP
Plain
Muráñ
Kremenec (1221m)
E50
E50
E50
E71
E571
E571
67
E50
E50
73
EAST SLOVAKIA
0 50 km
0 30 miles
© Lonely Planet Publications
406 407
East Slovakia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
East Slovakia - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
East Slovakia 9 10 274