Ktl-icon-tai-lieu

Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ
ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Cao Thị Phương Nhung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: TS. Ngô Thị Phượng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Làm rõ khái niệm gia đình và các chức năng cơ bản của nó . Trình bày vai
trò của gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ . Phân tích thực trạng giáo dục
nhân cách cho thế hệ trẻ của gia đình ở tỉnh Thái Nguyên . Đề xuấ t một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện
nay.
Keywords: Gia đình; Giáo dục nhân cách; Thái Nguyên; Chủ nghĩa xã hội khoa học
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Gia đình là một môi trường quen thuộc với hầu hết mọi người. Đó là lĩnh vực mà ai
cũng có thể tham gia với tư cách là người trong cuộc. Đây là lĩnh vực hết sức phong phú,
phức tạp, tinh tế, đầy mâu thuẫn và biến động. Gia đình là tế bào của xã hội, là đơn vị cơ sở
xã hội đầu tiên trong đó con người sinh ra và lớn lên, là môi trường có tác dụng to lớn đến sự
hình thành, phát triển nhân cách của trẻ, giúp trẻ hội nhập và đóng góp sức mình vào cuộc
sống cộng đồng xã hội. Gia đình là môi trường đầu tiên, có tầm quan trọng quyết định đến
việc phát triển nhân cách của trẻ, nó ảnh hưởng lâu dài và toàn diện đối với mỗi cá nhân trong
suốt cuộc đời. Do đó một xã hội muốn phát triển theo hướng như thế nào, cần con người có
nhân cách ra sao phải lưu tâm đầu tiên đến tầm quan trọng của gia đình.
Gia đình là vấn đề của mọi dân tộc và thời đại. Những năm gần đây vấn đề gia đình
nổi lên như một tiêu điểm trọng yếu được cả giới hàn lâm và giới chính trị quan tâm. Ở Châu
Á nói riêng, người ta nói nhiều đến gia đình, văn hoá gia đình như một giải pháp để ngăn trở
sự xâm lăng của văn hoá phương Tây. Không chỉ có thế, các quốc gia Châu Á trong đó có
Việt Nam đang trải nghiệm trong một cuộc chuyển mình vĩ đại: thực hiện công nghiệp hoá đô thị hoá với quy mô, tốc độ ngày càng tăng. Những chuyển biến kinh tế - xã hội mạnh mẽ
đó không thể không tác động sâu sắc đến gia đình, một thiết chế lâu đời và bền vững song hết

sức nhạy cảm với sự biến đổi của xã hội, từ đó cũng ảnh hưởng to lớn đến việc giáo dục, xây
dựng con người phù hợp với sự phát triển xã hội của gia đình.
Đối với Việt Nam, một đất nước sau hàng thế kỷ tiến hành chiến tranh giải phóng và
hơn hai thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với
truyền thống giàu lòng nhân...



i hc Khoa hc Xã h
 ngành: Ch ngha xã hi khoa hc; 60 22 85

 2010
Abstract:  . 
 . 
 . 
 
nay.
Keywords: ; ; Thái Nguyên; 
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

 



 


nhân cách 




-
- 

Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay 9 10 355