Ktl-icon-tai-lieu

GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LAHAYE 1993 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LAHAYE 1993 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ
HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ
THS. NGUYỄN BÁ BÌNH – Đại học Luật Hà Nội
Xen lẫn trong những câu chuyện kinh doanh của thời hội nhập, nuôi
con nuôi quốc tế (International Adoption) – một nội dung trọng yếu của
quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài – đang ngày càng
trở nên gần gũi với người Việt Nam. Tuy thế, một khuôn khổ pháp lý để
bảo đảm các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ được nhận nuôi dường
như vẫn còn chưa đủ. Với tính chất quốc tế của loại hình cho và nhận
con nuôi này, pháp luật quốc gia Việt Nam – dù đã có một loạt quy định
điều chỉnh – cũng khó lòng vươn tới nơi xứ người để chở che cho con trẻ
nước mình.
Sự lựa chọn tích cực và đầy hiệu lực cho những vấn đề toàn cầu, trong đó có
con nuôi quốc tế chính là ký kết, tham gia những thỏa thuận song và đa
phương. Gia nhập Công ước Lahaye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong
lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (Công ước Lahaye 1993), đang là một yêu
cầu cấp bách đối với Việt Nam hiện nay.
1. Tính cấp bách của việc gia nhập Công ước Lahaye 1993
Thực trạng việc cho và nhận con nuôi quốc tế ở Việt Nam
Về mặt lý thuyết, việc nuôi con nuôi quốc tế có thể diễn ra theo hai chiều:
thứ nhất, cho người nước ngoài (hoặc người Việt Nam định cư ở nước
ngoài) nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; thứ hai, công dân Việt Nam xin
nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Thực tiễn cho thấy, việc cho người
nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phổ biến hơn. Theo thống
kê chưa đầy đủ của Bộ Tư pháp, chỉ trong 5 năm (từ 1994 -1999) có tới
9.322 trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi; trong đó
số trẻ em làm con nuôi tại Pháp là 3.407, chiếm trên 1/3 trẻ được nhận làm
con nuôi tại Pháp (1). Tính trung bình cho đến nay, mỗi năm có khoảng
2.000 trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi (2) và số
trẻ em được nhận mỗi năm một tăng cao. Như vậy, rõ ràng nhu cầu về việc
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi của người nước ngoài là rất lớn và đang
tiếp tục phát triển. Xét về nguồn trẻ em, Việt Nam là một đất nước đông dân
– với trên 85 triệu người – hiện có tới trên dưới 27% dân số là trẻ em (chỉ
mới tính từ 14 tuổi trở xuống)(3), trong đó, số lượng trẻ em ở vào hoàn cảnh
khó khăn như tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không nơi nương tựa…

chiếm một tỉ lệ khá lớn. Nhu cầu về một mái ấm gia đình, về những điều
kiện tốt đẹp về vật chất lẫn tinh thần cho những đứa trẻ là rất đáng quan tâm.
Vì vậy, việc xem xét để giải quyết cho và...
GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LAHAYE 1993 V BẢO VỆ TRẺ EM
HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ
THS. NGUYỄN BÁ BÌNH – Đại học Luật Hà Nội
Xen lẫn trong những câu chuyện kinh doanh của thời hội nhập, nuôi
con nuôi quốc tế (International Adoption) – một nội dung trọng yếu của
quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố ớc ngoài đang ngày càng
trở nên gần gũi với người Việt Nam. Tuy thế, một khuôn khổ pháp lý để
bảo đảm các quyền lợi ích tốt nhất cho trẻ được nhận nuôi dường
như vẫn còn chưa đủ. Với tính chất quốc tế của loại hình cho nhận
con nuôi này, pháp luật quốc gia Việt Nam – dù đã có một loạt quy định
điều chỉnh – cũng khó lòng vươn tới nơi xứ người để chở che cho con trẻ
nước mình.
Sự lựa chọn tích cực và đầy hiệu lực cho những vấn đề toàn cầu, trong đó có
con nuôi quốc tế chính ký kết, tham gia những thỏa thuận song đa
phương. Gia nhập Công ước Lahaye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong
lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (Công ước Lahaye 1993), đang một yêu
cầu cấp bách đối với Việt Nam hiện nay.
1. Tính cấp bách của việc gia nhập Công ước Lahaye 1993
Thực trạng việc cho và nhận con nuôi quốc tế ở Việt Nam
Về mặt lý thuyết, việc nuôi con nuôi quốc tế có thể diễn ra theo hai chiều:
thứ nhất, cho người nước ngoài (hoặc người Việt Nam định nước
ngoài) nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; thứ hai, công dân Việt Nam xin
nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Thực tiễn cho thấy, việc cho người
nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phổ biến hơn. Theo thống
chưa đầy đủ của Bộ pháp, chỉ trong 5 năm (từ 1994 -1999) tới
9.322 trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi; trong đó
số trẻ em làm con nuôi tại Pháp 3.407, chiếm trên 1/3 trẻ được nhận làm
con nuôi tại Pháp (1). Tính trung nh cho đến nay, mỗi năm khoảng
2.000 trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi (2) số
trẻ em được nhận mỗi năm một tăng cao. Như vậy, ràng nhu cầu về việc
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi của người nước ngoài là rất lớn và đang
tiếp tục phát triển. Xét về nguồn trẻ em, Việt Nam là một đất nước đông dân
với trên 85 triệu người hiện tới trên dưới 27% dân s trẻ em (chỉ
mới tính từ 14 tuổi trở xuống)(3), trong đó, số lượng trẻ em ở vào hoàn cảnh
khó khăn như tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không nơi nương tựa…
GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LAHAYE 1993 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LAHAYE 1993 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LAHAYE 1993 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ 9 10 260