Ktl-icon-tai-lieu

Giải mã Windows

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 3169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 

___________________________________________________
VÀI DÒNG NHẮN GỬI

Trong quá trình biên dịch và biên tập, chắc không thể tránh khỏi các sai sót về mặt chủ quan lẫn khách
quan, nhưng elpvn hy vọng các bài viết sẽ có ích với một ai đó. Nhân dịp này, cho phép elpvn gửi lời cám
ơn tới mọi ý kiến đóng góp, phản hồi từ các thành viên SLNA-FC và bạn đọc, đặc biệt là các bạn:
Idiotinjungle, SLNA-FAN2000, Dbao, Vithanh, HunganOK, Phuc_AcMong, QuyetChien007,...
Để tổng kết lại các bài viết của elpvn trong thời gian qua theo từng lĩnh vực, elpvn quyết định biên tập lại
toàn bộ các bài viết và gộp lại thành 7 tập sách sau đây để các bạn tiện theo dõi và tìm đọc:

Page | 1  
 

GIẢI MÃ WINDOWS | 2004-2007 © elpvn - Hội cổ động viên bóng đá xứ Nghệ
 

1 - Câu chuyện
c
bảo mật (phần 1 - gồm 17 bài viết | 43 trang)
2 - Câu chuyện
c
bảo mật (phần 2,, hiện chưa viết xong)
3 - Giải mã
m Windows
s và bí mật của
c
phần cứ
ứng (gồm 28 bài viết | 7 phần
p
| 90 tran
ng)
4 - Con đường
đ
phía trước
t
(gồm 10 bài | 38 trrang)
(đây là tậ
ập sách tập hợp một số bà
ài viết về mản
ng XH và bóng
g đá của elpvvn trong 5 năm
m qua)
Các bộ sa
au đây chỉ dành
d
để phát hành cho dự
d án CGEZ
ZINE.COM :
5 - AutoC
CAD Toàn tậ
ập (274 trang
g | 2 tập | biên soạn cùng Phú Quý, 47K
KD6, ĐHXD Hà Nội-2005)
6 - 3D sttudio MAX (3
380 trang | hiiện đang tiếp tục biên tập phần minh họ
ọa)
7 - Bí mậ
ật của CG (T
Tập hợp các bài
b viết và bài dịch về đồ họa
h máy tính | 514 trang | 2 tập)
(phiên bản demo lite được
đ
phát hàn
nh trực tiếp tạ
ại SLNA-FC.CO
OM)
Ngoài ra, mong nhận được các bài viết và sự cộ
ộng tác của các
c bạn đã và
v đang làm việc,
v
học tập trong
lĩnh vực đồ
đ họa để tran
ng web SLNA-FC.COM đượ
ợc hoàn thiện hơn.

Trân trọng
ng

ELPVN - Hội CĐV bóng đá xứ Ng
ghệ
elpvn@in
nbox.com
WWW.CG
GEZINE.COM
M

Nguyễn
Việt Thắng
[elpvn]

Digitally signed by Nguyễn
Việt Thắng [elpvn]
DN: cn=Nguyễn Việt Thắng
[elpvn], o=cgezine, ou=press,
email=elpvn@inbox.com,
c=DE
Date: 2007.05.14 10:19:51
+01'00'

 

_____
________
_______
________
_______
_______
________
_______
___

n I - Dọn
D
sạ
ạch những rắc rối của Window
W
ws
Phần
Loại bỏ những sự cố
c tồi tệ, sự
ự lãng phí thời
t
gian và
à làm ta ph
hát cáu tron
ng hệ điều hành
đ
sử dụn
ng rộng rãi nhất
n
thế giớ
ới hiện nay qua 29 bư
ước. Thêm vào
v
đó, là những
(HĐH) được
nhát mổ
ổ xẻ đầu tiên
n của các đố
ối thủ Windo
ows sẽ giúp ta phân tíc
ch đâu là điể
ểm mạnh, đâu
đ
là
mặt yếu của HĐH.
Tác giả: Scott Span
nbauer- Tạp
p chí PCworrld Mỹ, thán...
Page|1
___________________________________________________
VÀI DÒNG NHN GI
Trong quá trình biên dch và biên tp, chc không th tránh khi các sai sót v mt ch quan ln khách
quan, nhưng elpvn hy vng các bài viết s có ích vi mt ai đó. Nhân dp này, cho phép elpvn gi li cám
ơn ti mi ý kiến đóng góp, phn hi t các thành viên SLNA-FC và bn đọc, đặc bit là các bn:
Idiotinjungle, SLNA-FAN2000, Dbao, Vithanh, HunganOK, Phuc_AcMong, QuyetChien007,...
Để tng kết li các bài viết ca elpvn trong thi gian qua theo tng lĩnh vc, elpvn quyết định biên tp li
toàn b các bài viết và gp li thành 7 tp sách sau đây để các bn tin theo dõi và tìm đọc:
Giải mã Windows - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải mã Windows - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Giải mã Windows 9 10 431