Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp marketing - mix cho sản phẩm trả trước của trung tâm thông tin di động vms- mobifone khu vực ii

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

GIẢI PHÁP MARKETING - MIX CHO SẢN PHẨM TRẢ
TRƯỚC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG VMSMOBIFONE KHU VỰC II

GVHD: ThS. LÊ ANH CHUNG
SVTH: LÊ ÁI NINH

TP.HCM 07/2007

MỞ ĐẦU
1. Lý do hình thành đề tài
Một doanh nghiệp muốn việc kinh doanh có hiệu quả và không ngừng phát
triển thì doanh nghiệp đó phải tạo cho mình lợi thế cạnh tranh. Điều này có nghĩa là
doanh nghiệp phải mang đến cho khách hàng những giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của họ. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải định hướng được thị
trường, phải không ngừng nghiên cứu các lợi thế cạnh tranh của mình nhằm tạo ra
những giá trị cao nhất cho những khách hàng hiện tại và tương lai
Ngày nay, vấn đề Marketing không còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam
trong tình hình thị trường đầy cạnh tranh. Để có thể giữ vững vị thế cạnh tranh của
mình, các doanh nghiệp cần phải có cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề quản lý các hoạt
động tiếp thị của công ty mình
Xuất phát từ thực trạng trên. Đề tài “Giải pháp Marketing-Mix cho sản phẩm trả
trước của Trung tâm thông tin di động VMS-MobiFone khu vực II” được thực hiện
nhằm nhằm xác định các yếu tố then chốt của sản phẩm cũng như của Trung tâm ảnh
hưởng đến mức độ tiêu dùng của khách hàng, từ đó đề ra những biện pháp giúp cho
doanh nghiệp nâng cao và hoàn thiện hoàn thiện về sản phẩm cũng như chiến lược tiếp
thị của mình
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
Với mục đích xác định các yếu tố của sản phẩm trả trước MobiFone có ảnh
hưởng đến việc sử dụng của người tiêu dùng. Đề tài nghiên cứu nhằm timì hiểu các
vấn đề sau:
- Nhận dạng các đặc tính của sản phẩm trả trước
- Tìm ra những đặc tính mà người tiêu dùng có nhu cầu
- Xác định tác động của các đặc tính của dịch vụ MobiFone lên hành vi tiêu
dùng của khách hàng
- Tìm ra các đặc tính quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng

3. Ý nghĩa của đề tài
Đây là đề tài nghiên cứu xuất phát từ thực trạng của thị trường, đề tài được đề
xuất để có thể cung cấp cho doanh nghiệp nhiều thông tin về các đặc tính của sản
phẩm và dịch vụ MobiFone có ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng. Kết quả nghiên
cứu sẽ giúp cho nhà quản trị đánh giá lại quá trình hoạt động của mình để có thể phục
vụ khách hàng tốt hơn, từ đó đề ra nhiều biện pháp cải tiến để đáp ứng nhu cầu của
người tiêu dùng. Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu cũng là cơ hội áp dụng lý thuyết đã
học nhằm giúp giải quyết các vấn đề thực tế và cùng với sự giúp đỡ của giá...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
GIẢI PHÁP MARKETING - MIX CHO SẢN PHẨM TRẢ
TRƯỚC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS-
MOBIFONE KHU VỰC II
GVHD: ThS. LÊ ANH CHUNG
SVTH: LÊ ÁI NINH
TP.HCM 07/2007
Giải pháp marketing - mix cho sản phẩm trả trước của trung tâm thông tin di động vms- mobifone khu vực ii - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp marketing - mix cho sản phẩm trả trước của trung tâm thông tin di động vms- mobifone khu vực ii - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải pháp marketing - mix cho sản phẩm trả trước của trung tâm thông tin di động vms- mobifone khu vực ii 9 10 328