Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp MVNO - Nhà khai thác di động ảo đầy đủ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN

GIẢI PHÁP MVNO – NHÀ KHAI THÁC DI
ĐỘNG ẢO ĐẦY ĐỦ
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ: 60.52.70

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS - TS. BẠCH NHẬT HỒNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT

HÀ NỘI-2011

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ MVNO – GIẢI PHÁP NHÀ KHAI THÁC DI ĐỘNG ẢO

Chương 1 trình bày tổng quan về lịch sử hình thành, định nghĩa, các loại mô hình,
phân tíc, đánh giá thị trường và thách thức đối với MVNO.

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MVNO
Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất và thứ 2 (GSM) không đủ mang lại sự cạnh tranh thực
sự do giới hạn về phổ tần di động. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu trên, mô hình nhà khai thác di động ảo
(Mobile Virtual Network Operator – MVNO) ra đời, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khai
thác viễn thông trên toàn thế giới.
1.2 ĐỊNH NGHĨA MVNO
MVNO có các đặc tính chính sau: không có phổ tần sóng điện từ và hạ tầng mạng truy nhập; có
thương hiệu riêng, số hiệu nhà khai thác di động quốc tế, có SIM riêng và khách hàng riêng; MVNO mua
lưu lượng từ ít nhất một MNO.
1.3 CÁC LOẠI MÔ HÌNH MVNO
Dựa trên chuỗi giá trị tham gia cung cấp dịch vụ cho khách hàng, MVNO được chia thành ba loại:
nhà phân phối; nhà khai thác dịch vụ và MVNO đầy đủ. Trong đó một MVNO đầy đủ sở hữu mạng lõi và
hạ tầng cung cấp dịch vụ, họ có mã nhận dạng thuê bao di động quốc tế IMSI, mã mạng di động MNC,
SIM, kho số, hệ thống tính cước, quản lý khách hàng… và thương hiệu độc lập với các MNO.
1.4 THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC THÁCH THỨC
Mô hình MVNO đã xuất hiện cách đây hơn 10 năm, bên cạnh những thành công của nó thì cũng có
không ít thất bại và thách thức.
1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương một trình bày tổng quan về MVNO: các khái niệm, cách thức phân loại và giới thiệu các
mô hình MVNO, phân tích, đánh giá những khó khăn, thách thức của các nhà khai thác MVNO trong
nước và quốc tế. Các mô hình đã trình bày ở trên đều đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới, cũng
có không ít những khó khăn, thành công cũng như thất bại. Nội dung chính của đề tài – mô hình MVNO
(nhà khai thác di động ảo) đầy đủ sẽ được trình bày trong chương hai của đề tài.

Chương 2
MÔ HÌNH MVNO ĐẦY ĐỦ

Chương 2 giới thiệu sơ đồ kết nối MVNO – MNO và các thủ tục trong mạng MVNO.
Chương này không phân tích chi tiết từng thủ tục cập nhật vị trí, thiết lập hay định tuyến
lưu lượng cuộc gọi… mà phân tích sự khác nhau giữa cuộc gọi, thủ tục cập nhật vị trí…
giữa MVNO vớ...
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN
GIẢI PHÁP MVNO – NHÀ KHAI THÁC DI
ĐỘNG ẢO ĐẦY ĐỦ
NGÀNH: KTHUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ: 60.52.70
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS - TS. BCH NHẬT HỒNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
HÀ NỘI-2011
Giải pháp MVNO - Nhà khai thác di động ảo đầy đủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp MVNO - Nhà khai thác di động ảo đầy đủ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải pháp MVNO - Nhà khai thác di động ảo đầy đủ 9 10 776