Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong mạng quang WDM cấu hình Ring

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

*********************

Luận án được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS. TS. Bùi Trung Hiếu
2. TS. Hoàng Ứng Huyền
Vũ Hoàng Sơn

Phản biện 1:
GS.TSKH. Đào Khắc An

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
TÀI NGUYÊN TRONG MẠNG QUANG WDM
CẤU HÌNH RING

Phản biện 2:
PGS.TS. Phùng Quốc Bảo
Phản biện 3:
TS. Bùi Việt Khôi

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông
Mã số:
62.52.70.05

Luận án được bảo vệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông vào lúc 14 giờ 00 , ngày 06 tháng 01 năm
2012 .

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

Có thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Quốc gia,
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông.

Hà nội – 2012

1

2

MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của dịch vụ trên nền giao thức
Internet (IP) và với sự phát triển nhảy bậc về công nghệ quang nói chung và
công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) nói riêng đã cho phép cũng như
thúc đẩy phát triển mạng quang thế hệ sau theo hướng tích hợp IP/quang với
dung lượng lớn, cự ly xa và đặc biệt có khả năng điều khiển mềm dẻo để cung
cấp các dịch vụ băng tần theo nhu cầu hay tổ chức thành các mạng riêng ảo.
Phạm vi ứng dụng của WDM ngày càng mở rộng và đang được triển khai
rộng rãi từ cấp mạng đường trục đến nội hạt. Những mạng WDM với những
kiến trúc và cấu hình khác vẫn đang được nghiên cứu và áp dụng, mà nhiều
nhất là các mạng WDM cấu hình Ring nhờ tính đơn giản, tốc độ khôi phục
nhanh và hiệu quả về kinh tế, nhất là trong môi trường mạng đô thị (MAN) do
tận dụng được cơ sở hạ tầng hiện có. Vì lý do đó các kiến trúc Ring vẫn được
phát triển cho các công nghệ mạng quang tiên tiến sau này.
Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay trên thế giới, song song với các nghiên cứu về vật lý để khai thác
băng thông cực lớn của sợi quang, các nghiên cứu về mạng quang nói chung
và các nghiên cứu về điều khiển, quản lý tài nguyên mạng nói riêng được chú
ý rất mạnh mẽ theo hướng đáp ứng yêu cầu dịch vụ và phù hợp với sự phát
triển của công nghệ cũng như các điều kiện triển khai thực tế. Hướng nghiên
cứu này mở ra rất nhiều vấn đề mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn, điển
hình là các vấn đề về thiết kế và tối ưu sử dụng tài nguyên trong quá trình phát
triển mạng lưới. Các nghiên cứu này cũng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển
của lĩnh vực công nghệ quang mới và cũng nhanh chóng tạo ra các dịch vụ
mới cho khách hàng. Vì vậy, nghiên cứu sinh đã chọn hướng nghiên cứu theo
cách tìm kiếm và đề xuất giải pháp nâng...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
*********************
Vũ Hoàng Sơn
GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU S DNG
TÀI NGUYÊN TRONG MNG QUANG WDM
CU HÌNH RING
Chuyên ngành: K thut vin thông
Mã s: 62.52.70.05
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ K THUT
Hà ni – 2012
Lun án được hoàn thành ti:
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Người hướng dn khoa hc:
1. PGS. TS. Bùi Trung Hiếu
2. TS. Hoàng ng Huyn
Phn bin 1:
GS.TSKH. Đào Khc An
Phn bin 2:
PGS.TS. Phùng Quc Bo
Phn bin 3:
TS. Bùi Vit Khôi
Lun án được bo v ti Hc vin Công ngh Bưu chính
Vin thông vào lúc 14 gi 00 , ngày 06 tháng 01 năm
2012 .
Có th tìm hiu lun án ti:
- Thư vin Quc gia,
- Thư vin Hc vi
n Công ngh Bưu chính Vin
thông.
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong mạng quang WDM cấu hình Ring - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong mạng quang WDM cấu hình Ring - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong mạng quang WDM cấu hình Ring 9 10 406