Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại VNPT Bắc Giang

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

LƯƠNG TUẤN PHƯƠNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
TẠI VNPT BẮC GIANG

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phú Hưng

Phản biện 1: ………………….……………………………………………

Phản biện 2: ……………………..……….………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

MỞ ĐẦU
1.

Tính cấp thiết lựa chọn đề tài
Thị trường Viễn thông và Công nghệ thông tin hiện naychứng kiến sự cạnh

tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà cung cấp. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ truyền
thống có xu hướng giảm mạnh khiến các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều dịch vụ
mới đa dạng hơn, chất lượng tốt hơn, trong khi giá cước ngày càng rẻ hơn đòi hỏi
doanh nghiệp phải tìm mọi cách để tăng trưởng số lượng thuê bao (đặc biệt là điện
thoại di động) khiến mạng quá tải, chất lượng cung cấp dịch vụ giảm sút rất khó
khăn cho doanh nghiệp..
VNPT Bắc Giang là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính viễn thông
Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh Viễn thông, dịch vụ cung cấp bao gồm:
Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống, dịch vụ di động, dịch vụ Internet ADSL,
dịch vụ điện thoại cố định không dây (G-Phone), My TV trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giữ vững vị thế trên thị trường, duy trì tốc
độ tăng trưởng hợp lý và bền vững, VNPT Bắc Giang phải tiếp tục đầu tư có trọng
điểmhướng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tối ưu hóa mạng lưới,
cơ sở hạ tầng; thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư để đề ra các biện pháp nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của đơn vị. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Giải
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại VNPTBắc Giang” nhằm đưa ra
một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư để nâng
cao năng lực giành thắng lợi trong cạnh tranh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu
của khách hàng.

2.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

 Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại VNPT Bắc
Giang.
 Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

4

 Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng c...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
LƯƠNG TUẤN PHƯƠNG
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
TẠI VNPT BẮC GIANG
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
SỐ : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2012
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại VNPT Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại VNPT Bắc Giang - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại VNPT Bắc Giang 9 10 94