Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Viễn thông cho công ty phần mềm và truyền thông VASC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2368 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

CHU THỊ THANH HÀ

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CHO CÔNG TY PHẦN MỀM
VÀ TRUYỀN THÔNG VASC

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI – NĂM 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
TS. NGUYỄN VĂN TẤN

Phản biện 1: ……………………………………………………
……………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………
……………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Viễn thông Việt Nam đã khép lại năm 2010 với sự xuất hiện của 3G và sự
nổ dộ của các dịch vụ giá trị gia tăng. Song hành với thành công đó thì năm
2010 đánh dấu một giai đoạn khó khăn trên con đường phát triển của dịch vụ
viễn thông. Thị trường Viễn thông chịu chung ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Sau thời kỳ bùng nổ hàng loạt nhà
cung cấp dịch vụ Viễn thông ra đời đã đẩy thị trường rơi vào bão hoà, cước
dịch vụ tiếp tục giảm dẫn tới doanh thu bình quân trên thuê bao giảm buộc các
doanh nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt nếu muốn tồn tại và phát triển. Khó
khăn không dừng lại, khách hàng ngày nay ý thức được quyền lực của họ: Có
quyền đòi hỏi dịch vụ chất lượng cao, giá cước rẻ, quyền được lựa chọn nhà
cung cấp...Bài toán, đặt ra cho các doanh nghiệp Viễn thông là làm thế nào để
doanh nghiệp có thể đứng vững trước áp lực của thị trường? Lối thoát cho
doanh nghiệp Viễn thông chính là các mô hình kinh doanh mới với việc tạo ra
nhiều dịch vụ giá trị gia tăng để giữ chân khách hàng, tăng thêm doanh thu bằng
các kết nối mọi lúc, mọi nơi với bất kỳ thiết bị nào, giá cước rẻ. Bên cạnh đó,
hội tụ giữa Viễn thông- Công nghệ thông tin - Truyền thông đang phát triển rất
nhanh chóng và là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cùng nhau chia
sẻ tiềm lực kinh tế, tạo ra nhiều dịch vụ tiện ích mới, đáp ứng nhu cầu ngày
càng phong phú của khách hàng.
Mặc dù, Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC đang có ưu thế với
việc sở hữu 72% thị phần dịch vụ giá trị gia tăng trên thị trường nh...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
CHU THỊ THANH HÀ
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CHO CÔNG TY PHẦN MỀM
VÀ TRUYỀN THÔNG VASC
CHUYÊN NGÀNH : QUN TRỊ KINH DOANH
S : 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
NỘI NĂM 2011
Giải pháp phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Viễn thông cho công ty phần mềm và truyền thông VASC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Viễn thông cho công ty phần mềm và truyền thông VASC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giải pháp phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Viễn thông cho công ty phần mềm và truyền thông VASC 9 10 707