Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử qua mạng tại công ty đầu từ và phát triển công nghệ thông tin (VTC INTECOM)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

BÙI HOÀNG LÊ

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ QUA MẠNG TẠI
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(VTC INTECOM)

CHUYÊN NGÀNH :

MÃ SỐ:

QUẢN TRỊ KINH DOANH

60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI - NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
TS. Nguyễn Đăng Hậu

Phản biện 1: ……………………………………………………
……………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………
……………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự phát triển của các hình thức giao dịch thương mại
trên thế giới, công nghệ cao và mạng Intenet đã tạo nên một hình
thức thương mại hoàn toàn mới: Thương mại điện tử. Từ những năm
đầu thế kỷ 21, các doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước đón nhận và
tham gia vào thị trường đầy tiềm năng này. Nhưng chỉ trong khoảng
3 năm gần đây mới thực sự được coi là bùng nổ của công nghệ thông
tin nói chung và thanh toán điện tử nói riêng trong tất cả các lĩnh vực
tài chính, ngân hàng, thương mại và tiêu dùng. Chính phủ có đề án
tăng tốc phát triển Công nghệ thông tin.
Với những đặc tính ưu việt, thương mại điện tử giúp doanh
nghiệp tiếp cận với một tập khách hàng rộng lớn mà không bị phụ
thuộc vào phạm vi địa lý, giảm bớt đội ngũ bán hàng, tránh được nguy
cơ hàng tồn kho, hạn chế được các rủi ro về công nợ, tăng dòng tiền
mặt, giảm thiểu sai sót trong giao dịch…vv. Tuy nhiên, tại Việt Nam,
thương mại điện tử cũng đang gặp phải những thách thức lớn, sự thiếu
đồng bộ của các hệ thống thanh toán, hệ thống ngân hàng, tâm lý còn e
ngại và đôi khi là thiếu hiểu biết về giao dịch điện tử của người tiêu
dùng.
Công ty đầu tư và phát triển công nghệ thông tin (VTC Intecom) là
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số hàng đầu Việt Nam, bao
gồm: game trực tuyến, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, trên mobile,
dịch vụ hợp tác thanh toán trực tuyến, các dịch vụ khác (báo chí, quảng
cáo..). Năm 2008, được vinh danh là doanh nghiệp cung cấp nội dung
số mạnh nhất và có doanh thu cao nhất Việt Nam. Tuy vậy, trong năm
2010,...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
BÙI HOÀNG
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ QUA MẠNG TẠI
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(VTC INTECOM)
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH QUẢN LÝ
NỘI - NĂM 2012
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử qua mạng tại công ty đầu từ và phát triển công nghệ thông tin (VTC INTECOM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử qua mạng tại công ty đầu từ và phát triển công nghệ thông tin (VTC INTECOM) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử qua mạng tại công ty đầu từ và phát triển công nghệ thông tin (VTC INTECOM) 9 10 657