Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ASEAN RESORT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN PHI LONG

GIẢ PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO
ĐỘNG TẠI KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP
ASEAN RESORT
CHUYÊN NGÀNH :
MÃ SỐ
:

QUẢN TRỊ KINH DOANH
60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI, NĂM 2011

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Để tồn tại, phát triển và thắng trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường, các doanh
nghiệp luôn tìm cách nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Năng suất lao động là
hàm số của năng lực và động lực lao động của người lao động. Theo các chuyên gia trung tâm
đào tạo quản trị kinh doanh INPRO và những người làm nghề nhân sự thì với nguồn nhân lực tại
Việt Nam, động lực đóng góp trọng số cao hơn năng lực. Do đó nếu doanh nghiệp nào biết cách
tạo cho những người lao động động lực trong công việc thì doanh nghiệp đó chẳng những nâng
cao được năng suất lao động, mà còn làm cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp và đóng
góp nhiều hơn vado kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta việc nghiên cứu về động
lực và tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam chưa được quan tâm
đúng mức hoặc đã được triển khai nhưng thiếu căn cứ khoa học hay thiếu tính chuyên nghiệp.
ASEAN resort là khu nghỉ dưỡng cao cấp chuyên cung cấp các dịch vụ lưu trú, nghỉ
dưỡng cao cấp. Tuy mới được thành từ năm 2009, nhưng lãnh đạo khu nghỉ dưỡng đã rất quan
tâm tới vấn đề tạo động lực và thực hiện một số biện pháp song tới nay vẫn chưa mang lại kết quả
như mong đợi. Để tìm hiểu, đánh giá những mặt được và chưa được, nguyên nhân của những tồn
tại và đề ra các biện pháp nhằm giúp khu nghỉ tiếp tục phát triển hơn nữa nên đề tài: “Giải pháp
tạo động lực cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ASEAN resort”, đã được chọn để
nghiên cứu trong luận văn với mong muốn có thể giúp lãnh đạo khu nghỉ dưỡng nâng cao năng
lực và động lực cho người lao động tại đây.
2. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hoá lý luận về động lực lao động trong các doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng lý
thuyết phục vụ cho phân tích thực tiễn tại khu nghỉ dưỡng.
Phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực và các biện pháp đã được áp dụng của khu
nghỉ dưỡng cao cấp Asean resort để tìm ra những mặt thành công và các mặt còn hạn chế để từ đó
có thể giải thích nguyên nhân gây ra hạn chế
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện các biện pháp tạo động lực cho người lao động đối với
khu nghỉ dưỡng Asean resor...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN PHI LONG
GIẢ PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO
ĐỘNG TẠI KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP
ASEAN RESORT
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN
HÀ NỘI, NĂM 2011
Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ASEAN RESORT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ASEAN RESORT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ASEAN RESORT 9 10 753