Ktl-icon-tai-lieu

giáo án âm nhạc

Được đăng lên bởi thanhngatran05041994
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chủ đề: bản thân
đề tài: dạy trẻ hát múa bài " tay thơm , tay ngoan"
Giáo Án
Chủ đề: Gia đình
Lĩnh vực phát triển : Tình cảm và kỷ năng xã hội
Đề tài: “Cháu chào ông ạ!”
Lứa tuổi: 2-3 tuổi
Số lượng: 25 trẻ
Người dạy:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Cháu chào ông ạ!”
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, nhớ các nhân vật trong bài
thơ.
- Giáo dục trẻ biết lễ phép với người lớn.
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô to và rõ ràng. Rèn
luyện sự tự tin và lễ phép cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Cô: tranh trên máy, tâm thế.
- Trẻ: mũ Gà con, Chim , Cóc. Tâm thế.
III. Tiến hành:
giáo án âm nhạc - Trang 2
giáo án âm nhạc - Người đăng: thanhngatran05041994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giáo án âm nhạc 9 10 968