Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bóng chuyền

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
PHẦN I: LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
MÔN BÓNG CHUYỀN .2
I. Nguồn gốc của môn Bóng chuyền .2
II. Bản chất môn Bóng chuyền 3
III. Quá trình phát triển của môn Bóng chuyền .3
IV. Tác dụng của môn Bóng chuyền .5

PHẦN II: CÁC KỸ THUẬT TRONG BÓNG CHUYỀN 6
I. Tư thế đứng và di chuyển trong Bóng chuyền .6
II. Chuyền bóng .10
III. Phát bóng .18
IV. Đập bóng .24
V. Chắn bóng .29

PHẦN III: CHIẾN THUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN 33
I. Chiến thuật tấn công .34
II. Chiến thuật phòng thủ .41

PHẦN IV: LUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 95
Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.
Giáo trình bóng chuyền - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình bóng chuyền 9 10 671