Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điền kinh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

VÀ SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN ĐIỀN KINHI. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

1. Khái niệm
“ Điền kinh” là tên goi được dịch ra từ tiếng Trung Quốc. Theo tiếng Trung
Quốc “điền” có nghĩa là “ruộng” còn “kinh” có nghĩa là “đường”. Như vậy Điền kinh
thực ra là tên gọi cho các môn thể thao tiến hành trên sân và trên đường. Theo
cách gọi của nhiều nước khác ( Mỹ, Anh, Áo, Ba Lan, Pháp nhiều nước Nam
Mỹ ) Điền kinh cũng được gọi theo nghĩa đó. Tuy nhiên tên gọi đó chỉ có thể phù
hợp ở thuở ban đầu, vì ngày ngay loài người đã sáng tạo ra rất nhiều môn thể thao
khác nữa không chỉ có điền kinh mới tiến hành thi ở sân và ở đường.
Theo tiếng Hi Lạp, môn Điền kinh được gọi là “ Atleika”, từ này có nghĩa là
“vật”, “đấu tranh”, “bài tập”. Vào thời Cổ Hi Lạp người ta gọi “ atlet” là những người
chuyên thi đấu ở lĩnh vực sức mạnh và khéo léo.
Theo thể thao hiện đại ngày nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Nga,
Bulgary thì người ta gọi môn Điền kinh nhẹ để phân biệt với các môn được gọi là
Điền kinh nặng như : Cử tạ , Vật, Quyền Anh Nhưng về thực chất, để đạt thnàh
tích cao thì không có môn thể thao nào ( kể cả điền kinh) có thể coi là “nhẹ”.
Vì nhiều lý do khác nhau, tên gọi “Điền kinh” không thống nhất trên thế giới,
nhưng ngày nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều công nhận điền kinh là tên
gọi của môn thể thao cơ bản gồm các nội dung: đi, chạy, nhảy, ném đẩy và phối
hợp các nội dung đó.
Như vậy khái niệm điền kinh được hiểu là: Điền kinh là một môn thể thao bao
gồm các nội dung như, đi, chạy, nhảy, ném đẩy và nhiều nội dung phối hợp.

2. Phân loại.
Điền kinh là môn thể thao có nội dung phong phú đa dạng, để tiện cho việc
giảng dạy, tập luyện và tổ chức quản lý người ta phân loại theo 2 cách chủ yếu
sau:
Phân loại theo tính nội dung: Gồm; đi, chạy, nhảy, ném đẩy và nhiều môn phối
hợp.
Phân loại theo tính chất hoạt động: Gồm; Hoạt động có chu kỳ ( đi bộ, chạy)
và hoạt động không chu ky ( nhảy, ném đẩy, các môn phối hợp)
Trong mỗi nội dung có rất nhiều các môn cụ thể được phân biệt theo cự ly
hoặc đặc điểm vận động.
Các nội dung của điền kinh vừa có thể là các bài tập, vừa có thể là các nội
dung thi đấu. Với tư cách là bài tập, điền kinh không bị hạn chế nhưng khi là nội
dung thi đấu thì ngược lại. Người ta chỉ chọn một số nội dung tiêu biểu ( các nội
dung chỉ được chọn trong các cuộc thi đấu quốc tế: Đại hội Olympic, các giải vô
địch thế giới, vô địch quốc gia )
Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.
Giáo trình điền kinh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình điền kinh 9 10 618