Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình học etabs

Được đăng lên bởi xuanvu0407@gmail.com
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 4195 lần   |   Lượt tải: 11 lần
KS. GV. Trần Anh Bình

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ
CAO TẦNG
Extended 3D Analysis of Building Systems
Version 8.5.0

KS. GV. Trần anh Bình.
BM: Tin Học Xây Dựng
Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Cập nhật thứ 7 ngày 07/0707

LỜI NÓI ĐẦU

ƒ

Lời cảm ơn

- Tôi xin chân thành cảm ơn tới bộ môn Tin Học Xây Dựng, xí nghiệp kết cấu công
ty tư vấn xây dựng CDC, một số bạn sinh viên đã giúp đỡ tôi hoàn thiện tập tài liệu
này.

ƒ

Mục đích :

- Cung cấp những kiến thức nâng cao về Etabs.
- Sách chỉ là tài liệu tham khảo, tác giả không chịu trách nhiệm về nội dung
trong sách !
- Các kỹ năng căn bản sẽ được đề cập đến trong từng ví dụ.

ƒ

Đối tượng :

- Tài liệu tham khảo cho sinh viên, các kỹ sư đã biết sử dụng phần mềm Sap2000.

ƒ

Giới hạn

- Tài liệu giới hạn trong việc giải các bài toán trong giới hạn đàn hồi tuyến tính
(Linear). (Lý thuyết đàn hồi tuyến tính được xây dựng trên cơ sở giả thiết biến
dạng nhỏ, lý thuyết đàn hồi phi tuyến dựa trên giả thuyết biến dạng lớn).
- Các vị dụ và lý thuyết tính toán cung cấp cho phiên bản Etabs 8.54.

ƒ

Tài liệu tham khảo

- Phương pháp số trong cơ học kết cấu (Gs. Pts. Nguyễn Mạnh Yên).
1

KS. GV. Trần Anh Bình

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

- Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn (GS. TSKH. Võ Như Cầu).
- Manual Etabs (CSI).
- Three – Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures (Edward
L.Winlson)
- CSI Analysis Reference Manual (CSI)
- Một số bảng tính của Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng – CDC (Consultants –
Designer & Constructors Corporation).

ƒ

Liên Hệ

- Kỹ sư – Giảng viên Trần Anh Bình, Bộ môn Tin học Xây dựng – Khoa Công nghệ
Thông tin – trường Đại Học Xây Dựng. Mail anhbinh0310@yahoo.com, điện thoại
0983039940.

2

KS. GV. Trần Anh Bình

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................. 1
PHẦN I : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ......................................................................... 6
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ...................................................................................... 6
I.
II.

Hệ tọa độ .................................................................................................................... 6
1.

Tổng quan về nút (Joint) ........................................................................................................6

2.

Hệ tọa độ địa phương......................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình học etabs - Người đăng: xuanvu0407@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo trình học etabs 9 10 576