Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kế toán Quản trị (Học viện tài chính 2008)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 12 lần
I . Bản chất kinh tế kinh tế của chi phí
II. Phân loại CPKD trong KTQT
III. Các loại giá thành được sử dụng trong Kế toán quản trị
IV. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành
V. Phương pháp kế toán và tập hợp CPSX
VI. Đánh giá SPDD cuối kỳ
VII. Các phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm
VIII. Lập báo cáo sản xuất
Giáo trình Kế toán Quản trị (Học viện tài chính 2008) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Kế toán Quản trị (Học viện tài chính 2008) 9 10 764