Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Mục lục

chương 1: Giới thiệu tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán quốc tế.
Việt nam (vas)

chương ii khái quát hệ thống kế toán mỹ

chương 3 khái quát hệ thống kế toán pháp
Giáo trình Kế toán quốc tế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Kế toán quốc tế 9 10 385