Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kĩ thuật lái xe

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÔÛ LAO ÑOÄNG THÖÔNG BINH & XAÕ HOÄI
TT DẠY NGHỀ CƠ GiỚI THÀNH LUÂN

GIAÙO TRÌNH
KYÕ THUAÄ LAÙI XE
Dành choOÂTOÂ
caùc lôùp ñaøo laùi xe
oâtoâ

GV. NGUYỄN HOÀI ViỄN

GIÁO TRÌNH 

KỸ THUẬT LÁI XE ÔTÔ
Chương 1 :

V ị t rí t ác dụng các bộ phận chủ yếu
trong buồng lái xe ôtô

Giới thiệu

Chương 2 :

Kỹ thuật cơ bản lái xe ôtô
Chương 3 :

Lái xe ôtô trên các đoạn đường khác nhau
Chương 4 :

Lái xe chở hàng hóa và cách sử dụng một số bộ phận
trên ôtô có tính cơ động cao
Chương 5 :

T âm lý điều khiển ôtô
Chương 6 :

Th ực hành lái xe ôtô tổng hợp

GIỚI THIỆU
• Giáo trình Kỹ thuật lái xe ôtô được biên soạn
trên cơ sở chương trình đào tạo lái xe ôtô theo
quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải.
• Kỹ thuật lái xe ôtô là một trong những môn học
của chương trình đào tạo lái xe ôtô. Môn học
này nhằm trang bị cho học viên những kiến
thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ôtô và những
thao tác đúng quy trình kỹ thuật

Chương I: VỊ TRÍ, TÁC DỤNG CÁC BỘ PHẬN 
CHỦ YẾU TRONG BUỒNG LÁI XE ÔTÔ

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG
BUỒNG LÁI ÔTÔ

Trong buồng lái ôtô có
bố trí nhiều bộ phận để
người lái xe điều khiển
nhằm đảm bảo an toàn
chuyển động cho xe ôtô.
Những bộ phận chủ yếu
học viên bước đầu cần
biết được trình bày hình
bên:

Ngoài những bộ phận trên chủ yếu nêu
trên, trong buồng lái còn bố trí những bộ
phận điều khiển khác như:
Công tắc điều khiển điều hoà nhiệt độ,
công tắc rađiô cát xét, công tắc ửa kính,công
tắc gạt mưa, công tắc mở cốp, điều chỉnh
gương chiếu hậu…
Trên những ôtô khác nhau, vị trí những bộ
phận điều khiển trong buồng lái cũng không
hoàn toàn giống nhau. Do vậy, người lái xe
phải tìm hiểu khi tiếp xúc với từng loại xe ôtô
cụ thể.

  6.2.2­  Đọc  lập  điều  khiển  xe  ôtô  trên  đường  giao  thông 
công cộng
Những xe ôtô sử dụng vào việc dạy lái trên đường giao thông 
công cộng phải trang bị thêm bộ hãm phụ và có giáo viên sử dụng 
để bảo hiểm khi càn thíêt.Tuy nhiên người lái xe ôtô phải độc lập 
vận dụng các kiến thức ,kỹ năng đã học để điều khiển phán đoán 
và xử lý kịp thời đảm bảo an toàn ở các tình huống sau đây :
­ Qua ngã ba ,ngã tư 
­ Qua nơi ngưòi đi bộ qua đường ;
­ Qua đường vòng khuất 
­ Qua đường hẹp 
­ Qua đoạn đường đông người qua lại (trường học,chợ)
­ Nơi có các biển báo hiệu đường bộ 
­ Qua đoạn đường lên, xuống dốc.

Bộ môn :
 

KỸ THUẬT LÁI XE ÔTÔ

Xin chân thành cảm ơn!

CHÚC CÁC BẠN 
THÀNH CÔNG 

...
SÔÛ LAO ÑOÄNG THÖÔNG BINH & XAÕ HOÄI
TT D Y NGH C Gi I THÀNH LUÂN Ơ
GIAÙO TRÌNH
KYÕ THUAÄ LAÙI XE
OÂTOÂ
Dành cho caùc lôùp ñaøo laùi xe
oâtoâ
GV. NGUY N HOÀI Vi N
Giáo trình kĩ thuật lái xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kĩ thuật lái xe - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kĩ thuật lái xe 9 10 265