Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình MS - Project

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục


chương 2: Quản trị thời gian thực hiện dự án
chương 3: Quản trị chi phí thực hiện dự án
chương 4: Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án
chương 5: Quản trị điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
Giáo trình MS - Project - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình MS - Project 9 10 297