Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản Trị Chất Lượng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NỘI DUNG

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Kiểm soát quá trình sản xuất bằng kỹ thuật thống kê

Chương 3: Thiết kế tổ chức trên quan điểm chất lượng toàn diện

Chương 4: Lãnh đạo trong TQM

Chương 5: Hoạch định chiến lược và thực thi chất lượng toàn diện
Giáo trình Quản Trị Chất Lượng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Quản Trị Chất Lượng 9 10 192