Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản Trị Chuổi Cung Ứng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC

Chương 1: Tổng Quan

Chương 2: Cấu hình mạng phân phối

Chương 3: Quản trị tồn kho và rủi ro

Chương 4: Tích hợp chuỗi cung cấp

Chương 5: Chiến lược hậu cần

Chương 6: Thực thi chiến lược hậu cần

Chương 7: Phân phối trong chuỗi cung ứng

Chương 8: Các vấn đề quốc tế trong chuỗi cung ứng
Giáo trình Quản Trị Chuổi Cung Ứng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Quản Trị Chuổi Cung Ứng 9 10 629