Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị Dự Án Đầu Tư

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mục lục


Chương 1 - một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư

Chương 2 – trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư

Chương 3 – nghiên cứu kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư

Chương 4 – nghiên cứu tài chính dự án đầu tư

Chương 5 - nghiên cứu kinh tế - xã hội và môi trường của dự án đầu tư

Chương 6: Cơ sở pháp lý của việc thẩm định dự án đầu tư

Chương 7 – phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư

Chương 8 – tổng quan về quản lý dự án đầu tư

Chương 9 – quản lý thời gian và tiến độ của dự án đầu tư

Chương 10 - phân phối nguồn lực cho dự án đầu tư

Chương 11 – dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án đầu tư

Chương 12 - quản lý chất lượng dự án đầu tư

Chương 13 - quản lý rủi ro đầu tư
Giáo trình Quản trị Dự Án Đầu Tư - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Quản trị Dự Án Đầu Tư 9 10 623