Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1711 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Quản trị hành chính văn phòng

Chương I Những vấn đề chung về văn phòng
Chương II Các loại hình văn phòng ở nước ta hiện nay
Chương III Quản trị văn phòng
Chương IV Thu thập thông tin và xây dựng chương trình công tác của cơ quan.
Chương V Hoạch định và tổ chức các cuộc họp, các chuyến đi công tác của cơ quan và lãnh đạo cơ quan.
Chương VI Lễ tân và nghi thức nhà nước
Chương VII Đổi mới và hiện đại hoá văn phòng
Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng 9 10 150