Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản trị Logistics kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Mục Lục:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MÔN HỌC QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH
CHƯƠNG 2. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG 3. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ
CHƯƠNG 4. QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN
CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS HỖ TRỢ
CHƯƠNG 6 . TÔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT LOGISTIC
Giáo trình quản trị Logistics kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình quản trị Logistics kinh doanh 9 10 696