Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình revit

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2439 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương 7
HIỆU CHỈNH TƯỜNG BAO

Chương 7 : Hiệu chỉnh tường bao

Chương 7
Hiệu chỉnh tường bao

I. Giới thiệu

A. Mở đầu

Từơng không chỉ có vai trò góp phần làm nên các không gian công năng mà còn có vai trò rất lớn
trong việc tạo nên vẽ thẩm mỹ cho công trình. Vì vậy, trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu và
thực hành chủ yếu về những lệnh có khả năng khác liên quan đến tường.

II. Kết quả đạt được

Sau khi học xong chương này, nguời học sẽ hiểu và thực hành được :
• Cách thiết kế một bức từơng với nhiều lớp khác nhau
• Cách thiết kế một bức tường với nhiều lọai vật liệu trên bề mặt
• Tạo những chi tiết trang trí trên tường
• Hiệu chỉnh hình dáng mặt đứng một bức từơng theo ý muốn
Trứơc khi bắt đầu nội dung xin nhắc lại là xem kỹ và hiểu rõ phần lý thuyết trứơc khi thực hành

B. Nội dung
I. Thiết kế tường

Đối tượng tường trong Revit được chia làm 3 lọai dựa vào những đặc điểm sau :
• Basic Wall : chất liệu bề mặt đồng nhất
• Stacked Wall : chất liệu bề mặt và chiều dày khác nhau theo chiều cao của tường
• Curtain Wall : chất liệu bề mặt khác nhau cả về chiều cao lẫn chiều đứng. Cố gằng đừng
hiểu Curtain Wall theo nghĩa đen vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng rất nhiều.

Basic Wall

Stacked Wall

Curtain Wall

Hình 7.B.I.1

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

1

Nguyễn Phước Thiện

Chương 7 : Hiệu chỉnh tường bao

Để tạo nên một Stacked Wall, người sử dụng phải tạo các Basic Wall. Có bao nhiêu chất liệu
trên bề mặt của Stacked Wall thì cần bấy nhiêu Basic Wall với chất liệu bề mặt tương ứng.
Stacked Wall là tập hợp các Basic Wall theo chiều cao.
Trong phần này chúng ta sẽ thiết kế tường bao của công trình như hình dưới đây :

Hình 7.B.I.2

Có 4 lọai tường trong hình trên :
• Lọai số 1 là Basic Wall vì chất liệu không đổi trong tòan bộ bức tường có chiều dày
hòan tòan bằng nhau (Lớp vữa tô ngòai dày 15 + Lớp gạch ống dày 200 + Lớp vữa tô
trong dày 15)
• Lọai số 2 là Stacked Wall gồm 2 lọai tường Basic Wall : Phần tường có bề mặt sơn
nước ở phía trên và phần tường ốp đá ở dưới (Phần dưới : Lớp đá ốp mặt ngòai dày
30 + Lớp gạch ống dày 200 + Lớp vữa tô trong dày 15; Phần trên : như lọai số 1 phía
trên)
• Lọai số 3 tương tư lọai số 2 nhưng ở cao độ từ sàn tầng 2 trở lên chiều dày nhỏ hơn
phần dưới (Phần dứơi tường dày 200; Phần trên (từ sàn 2 trở lên dày 100)
• Lọai số 4 là Stacked Wall với các bề mặt lần lượt từ dưới lên là : ốp đá, gạch trần và
sơn nước (tòan bộ dày 100)
Dưới đây là các buớc thiết kế lần lượt 4 lọai tường trên (trong giai đọan nà...
Cơng 7
HIỆU CHỈNH TƯỜNG BAO
giáo trình revit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình revit - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
giáo trình revit 9 10 557