Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình revit

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1886 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 5
Diện tích thiết kế

Chương 5 : Diện tích thiết kế

Chương 5
Diện tích thiết kế
A. Mở đầu
I.

Giới thiệu
Quản lý diện tích sàn xây dựng là một việc hết sức quan trọng để quản lý giá thành xây dựng.
Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích diện tích sử dụng, diện tích giao thông, diện tích
phụ, diện tích sàn xây dựng. Đây là những số liệu mà bất cứ một dự án nào cũng đều phải
nêu ra để quản lý nguồn vốn đầu tư. Revit Architecture cung cấp cho người sử dụng các công
cụ để tính tóan rất chính xác cũng như trình bày rất rõ ràng và linh động. Sau khi hòan tất
chương này, gần như là chúng ta đã có được 1 hồ sơ Concept để trình bày lần thứ nhất với
khách hàng

II.

Kết quả đạt được
Sau khi hoàn tất chương này, người sử dụng sẽ biết được
• Cách sử dụng lệnh Area và những lệnh liên quan trong Revit Architecture.
• Truy xuất và tổng hợp thông tin về diện tích sử dụng và diện tích sàn xây dựng

B. Nội dung
Các bài thực hành được thực hiện thứ tự theo trình tự thiết kế. Vì vậy, phải làm hết bài thực hành
của chương trước mới tiếp tục bài sau.
Tiếp tục bài thực hành ở chương 4

I. Định danh chức năng cho các không gian
1. Kích họat tầng trệt và làm theo hướng dẫn như hình 5.B.I.1

Hình 5.B.I.1

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

1

Nguyễn Phước Thiện

Chương 5 : Diện tích thiết kế

2. Tiếp tục như hình 5.B.I.2 và chấm dứt bằng hai lần nhấn Esc trên bàn phím

Hình 5.B.I.2
3. Double vào từng chữ Room để điều chỉnh lại tên phòng như hình vẽ 5.B.I.3

Hình 5.B.I.3
Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

2

Nguyễn Phước Thiện

Chương 5 : Diện tích thiết kế

4. Lập lại bước 1 trong phần trên để có kết quả như hình 5.B.I.4

Hình 5.B.I.4
Diện tích vừa được thành lập (vẫn mang chữ Room) trong bứơc này gồm : hành lang +
sảnh + ô cầu thang. Chúng ta cần phải tách 3 diện tích này thành 3 thành phần riêng biệt
5. Để chia phần diện tích vừa tạo lập thành 3 phần : sảnh, hành lang và cầu thang làm theo
hình 5.B.I.5

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

3

Nguyễn Phước Thiện

Chương 5 : Diện tích thiết kế

Hình 5.B.I.5
6. Click Room and Area/Room như bước 1 để thêm 3 định danh mới ở hành lang, cầu thang
và tiền sảnh.
7. Tiếp tục đặt lại tên để có kết quả như hình 5.B.I.6

Hình 5.B.I.6
Zoom lớn khu vệ sinh
8. Làm theo hướng dẫn trong hình 5.B.I.7 và Esc 2 lần

Hình 5.B.I.7

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

4

Nguyễn Phước Thiện

Chương 5 : Diện tích thiết kế

9. Click vào phòng 16, click trái chuột vào chữ thập và chi chuyển chữ Room ra khỏi hình vẽ...
Chương 5
Din tích thiết kế
giáo trình revit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình revit - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
giáo trình revit 9 10 674