Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình revit

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 6
HỆ KẾT CẤU
CỦA CÔNG TRÌNH

Chương 6 : Hệ kết cấu của công trình

Chương 6
Hệ kết cấu của công trình

I. Giới thiệu

A. Mở đầu

Sau giai đọan hòan chỉnh Concept, người thiết kế bước sang giai đọan Develop. Trong giai đọan
này, ngừơi thiết kế kiến trúc sẽ đề nghị phương án kết cấu và vật liệu xây dựng. Trong chương này
sẽ giới thiệu về các đề nghị một hệ kết cấu bê tông cốt thép cho công trình. Hơn nữa, chương này
cũng sẽ giới thiệu yiếp tục một số công cụ nữa trong Revit Architecture để người sử dụng thuận
tiện trong quá trình làm việc của mình.

II. Kết quả đạt được

Sau khi hòan tất chương này, ngừơi học sẽ hiểu và làm được những công việc liên quan như :
• Thiết kế một hệ dầm cho công trình
• Thiết kế các bản sàn

B. Nội dung
I. Thiết kế hệ dầm

1. Về lại tầng trệt để thiết kế hệ dầm
2. Điều chỉnh lại hệ lưới cột và cột theo hình 6.B.I.1
Chỉ còn lại 8 trục theo số - dời 2 cột từ trục 2 (củ) sang trục 2 (mới) + 2 cột từ trục 9 (củ) sang
trục 8 (mới)

Hình 6.B.I.1
Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

1

Nguyễn Phước Thiện

Chương 6 : Hệ kết cấu của công trình

3. Để bớt rối rắm trên hình vẽ, chúng ta làm theo những bước dưới đây để tạm thời làm biến
mất những chi chú về các phòng chức năng : chọn View/Visibility Graphic và làm theo hình
6.B.I.2 để có kết quả như hình 6.B.I.3

Hình 6.B.I.2

Hình 6.B.I.3
4. Tương tự như từ bước 3 đến buớc 6 của chương trước (thiết kế cột) để có dầm 200 x 300
(chọn Beam trong Design Bar/Structure – Load – Structural – Framing – Concrete –
M_Concrete-Rectangular Beam – Properties – Edit/New – Duplicate – 200 x 300 mm – OK
– điều chỉnh b = 200, h = 300 – OK 2 lần – xem hình 6.B.I.4

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

2

Nguyễn Phước Thiện

Chương 6 : Hệ kết cấu của công trình

Hình 6.B.I.4
5. Chọn Grid – dùng cách chọn window để chọn tất cả lưới – click nút Finish
6. Không thấy thay đổi trên mặt bằng – Sở dĩ như vậy do tất cả mặt trên của dầm đều nằm
dưới cao độ của tầng trệt (là tầng mà ta muốn đưa hệ thống dầm vào làm dầm giằng)
7. Kích hoạt 3D để thấy thay đổi như hình 6.B.I.5

Hình 6.B.I.5
Nếu kết quả của bạn không xuất hiện hệ thống cột như hình 6.B.I.6, thì bạn có làm cho hệ
thống này xuất hiện được không ? (nếu không thì xem lại bước 2 của phần này)
8. Click vào mặt bằng tầng sân vườn sẽ có kết quả như hình 6.B.I.6 và bỏ các dầm không
cần thiết để có kết quả như hình 6.B.I.6

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

3

Nguyễn Phước Thiện

Chương 6 : Hệ kết cấu của công trình

Hình 6.B.I.6
9. ...
Cơng 6
HỆ KẾT CẤU
CỦA CÔNG TRÌNH
giáo trình revit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình revit - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
giáo trình revit 9 10 94