Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình revit

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2579 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Chương 8
VẬT LIỆU VÀ MÀU SẮC

Chương 8 : Vật liệu và màu sắc

Chương 8
Vật liệu và màu sắc
A. Phần mở đầu
I. Giới thiệu tổng quan
Trong chương này chúng ta sẽ học cách tạo ra các hình ảnh như hình chụp sau khi
công trình đã hình thành (Photorealistic Image). Để làm được điều này chúng ta phải
đi sâu vào 2 lĩnh vực : Chất liệu bề mặt của vật liệu xây dựng và ánh sáng (cả tự
nhiên và nhân tạo)
Ngòai ra chúng ta cũng nghiên cứu về bóng đổ (Shade) của công trình dưới ánh
sáng tự nhiên với ngày giờ và địa điểm cụ thể.
II. Mục đích của chương
Giúp người sử dụng biết được
• Tạo dựng các lọai phối cảnh
• Diễn tả bóng đổ của công trình dưới ánh nắng mặt trời
• Hiểu rõ về hiệu quả thị giác khi công trình được Render (lệnh làm cho công
trình có hình ảnh giống như đã xây xong) dứơi sự tác động của ánh sáng
(Raytrace)
• Tạo lập các Photorealistic Image để giới thiệu với khách hàng

B. Nội dung
I. Cách tạo lập các phối cảnh

Trong các chương truớc, chúng ta đã biết các thành lập một phối cảnh, nhưng chỉ ở
mức tổng quan. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ lệnh
phối cảnh của Revit được họat động như thế nào.
Cũng như hình học họa hình, Revit Architecture đưa Revit Architecture 2 lọai phối
cảnh chính : đẳng trắc (Isometric) và song song (parallel)
•

Phối cảnh đẳng trắc được tạo lập bằng Icon 3D trên thanh công cụ. Trong
View/Orient trên thanh Menu, người sử dụng có thể chọn các góc nhình khác
nhau. Một câu hỏi đặt Revit Architecture là : có những góc nhìn đã được tạo
lập trong Project Browser rồi, tại sao còn cần những góc nhìn này nữa ?
Câu trả lời là : như chúng ta đã biết, các lệnh của Revit Architecture không
phải luôn luôn họat động trong tất cả các tầm nhìn. Nếu chúng ta kích họat
các mặt đứng, hoặc mặt cắt trong Project Browser thì các lệnh để tạo hình
Render không bao giờ họat động. Vì vậy, khi cần Render những hình chiếu
như vậy, người sử dụng cần đến những góc nhìn này thì tòan bộ các lệnh
trong Rendering Bar mới họat động.

•

Phối cảnh song song do lệnh Camera trong View Bar tạo nên. Các phối cảnh
này tùy thuộc vào điểm nhìn và điểm ngắm mà sẽ xuất hiện phối cảnh 2 điểm
tụ hay 3 điểm tụ.

Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture

1

Nguyễn Phước Thiện

Chương 8 : Vật liệu và màu sắc

Trứơc tiên chúng ta tạo môt phối như đã thừơng làm
1. Mở lại bài tập đã hòan thành trong chương 7. Trên Drawing Area là mặt
bằng tầng trệt
2.

3.

Di chuyển chuột về Phối cảnh 1 trong thư mục 3D View của Project
Browser, Click phải và chọn Show Camera. T...
Cơng 8
VẬT LIỆU VÀ U SẮC
giáo trình revit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình revit - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
giáo trình revit 9 10 606