Ktl-icon-tai-lieu

Giao trinh SolidWorks99

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
®
SolidWorks 99

1

CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN
Giáo trình này sẽ giới thiệu cho bạn một số trong rất nhiều tính năng phổ biến của hệ thống thiết kế cơ
khí tự động SolidWorks.
SolidWorks hỗ trợ cho giao diện người dùng đồ hoạ Microsoft Windows. Giáo trình này giả thiết rằng
bạn đã biết sử dụng và có những kĩ năng Windows cơ bản như mở một chương trình, định cỡ các cửa
sổ và những thao tác tương tự…
Trước khi bắt đầu học, bạn cần đọc chương 1 để làm quen với những nguyên tắc cơ bản, bao gồm
‰

Các thuật ngữ

‰

Các đặc trưng cửa sổ như các thanh công cụ, trình đơn và các cổng nhìn

‰

Các thao tác đồ hoạ cơ bản như chọn và di chuyển đối tượng

‰

Cây thiết kế điều khiển các feature (lệnh) tạo mô hình

Thiết kế với SolidWorks
Qua các ví dụ trong giáo trình này, bạn sẽ tìm ra những phương pháp thiết kế các chi chi tiết máy và
cụm máy, tạo bản vẽ theo một quy trình thiết kế hợp lí nhất.
‰

Với SolidWorks, bạn tạo ra các chi chi tiết máy 3D, không vẽ các bản vẽ 2D. Bạn có thể dùng
các chi tiết máy 3D để tạo ra các bản vẽ 2D và cụm lắp ráp 3D.

Bản vẽ 2D
‰

Chi tiết máy 3D

SolidWorks là một hệ thống tham biến kích thước. Bạn có thể xác định kích thước và tương
quan hình học giữa các phần tử. Việc thay đổi kích thước sẽ làm thay đổi kích cỡ và hình dạng của
chi tiết máy sao cho phù hợp với ý đồ thiết kế.

2

‰

Một mô hình 3D SolidWorks nằm trong cả môi trường chi tiết máy, môi trường lắp và môi
trường bản vẽ. Các môi trường này đều hiển thị cùng một mô hình trong các tài liệu khác nhau.
Mỗi thay đổi bạn làm cho mô hình trong một tài liệu sẽ được truyền đạt tới các tài liệu khác có
chứa mô hình đó.

‰

Bạn xây dựng chi tiết máy từ các feature. Đó là những lệnh tạo hình dạng (phần lồi, phần lõm)
và các nguyên công gia công (vê mép, vát mép, tạo vỏ v.v…) mà bạn sẽ kết hợp lại để xây dựng
thành chi tiết máy.

‰

Bạn có thể dựng được rất nhiều feature từ các sketch. Một sketch là một biên dạng được vẽ ra
hoặc các mặt cắt 2D. Các hình vẽ có thể được đẩy cao lên, xoay tròn, ép qua các tiết diện khác
nhau hoặc xuất theo một đường dẫn để tạo ra các đặc trưng của chi tiết máy.

3

Khởi động SolidWorks
1. Click nút Start trên thanh tác vụ Windows.
2. Click Programe.
3. Click SolidWorks.
4. Click biểu tượng SolidWorks.
Lưu ý các đặc điểm của cửa sổ SolidWorks.

Thanh
Menu

Thanh công
cụ Chuẩn

Thanh công cụ
View

Thanh công cụ
Standar View
Thanh công cụ
Sketch Menu

Thanh công
cụ Feature

Thanh
trạng thái

Trong cửa sổ này, ta có thể thao tác:
‰

Click File để mở một P...
1
Giáo trình
SolidWorks
®
99
Giao trinh SolidWorks99 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trinh SolidWorks99 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Giao trinh SolidWorks99 9 10 671