Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuế - part 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Lời nói đầu


Phần I - Những vấn đề lý luận chung về thuế

Chương I. Lịch sử ra đời và vai trò của thuế đối với nền kinh tế, xã hội
Chương II. Những lý luận chung về thuế

Phần II - Các luật thuế hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam

Chương III. Thuế giá trị gia tăng
Chương IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương V. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Chương VI. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Chương VII. Thuế thu trên tài sản
Chương VIII. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương IX. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Chương X. Phí và lệ phí

Phần III - Quản trị thuế

Chương XI. Lập kế hoạch thuế
Chương XII. Kế toán và thống kê thuế
Chương XIII. Thanh tra thuế Nhà nước
Giáo trình Thuế - part 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giáo trình Thuế - part 1 9 10 653