Ktl-icon-tai-lieu

Giấy thanh toan thể dục

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THANH TOÁN CHẾ ĐỘ THỂ DỤC THỂ THAO CỦA GIÁO VIÊN THỂ DỤC
( Năm học 2011-2012)


Kính gửi: - BGH Trường TH Tân Tiến
- Bộ phận tài vụ trường.

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hoa Thuý.
Chức vụ: Giáo viên giảng dạy bộ môn thể dục.

Căn cứ vào công văn số 678 của Sở giáo dục và Đào tạo Tỉnh ĐăkLăk về việc phụ cấp chế độ dạy ngoài trời đối với giáo viên dạy thể dục.
Căn cứ vào công văn số 2539/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 10 năm 2008 về việc hợp đồng giáo viên.

Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp lãnh đạo xét duyệt bồi dưỡng phụ cấp giờ dạy ngoài trời năm học: 2008-2009 với số tiền như sau:


Khối lớp 1: Thực hiện từ tuần 09 đến tuần 35 (24 tuần)

24 tuần x 1tiết x 1 lớp x 3000đ = 72.000đ
- Khối lớp 2: Thực hiện từ tuần 09 đến tuần 35 (24 tuần)
24 tuần x 2tiết x 1 lớp x 3000đ = 144.000đ
- Khối lớp 3: Thực hiện từ tuần 09 đến tuần 35 (24 tuần)
24 tuần x 2tiết x 1 lớp x 3000đ = 144.000đ
- Khối lớp 4: Thực hiện từ tuần 09 đến tuần 35 (24 tuần)
24 tuần x 2tiết x 1 lớp x 3000đ = 144.000đ
- Khối lớp 5: Thực hiện từ tuần 09 đến tuần 35 (24 tuần)
24 tuần x 2tiết x 1 lớp x 3000đ = 144.000đ
Tổng cộng: 648.000đ
Bằng chữ: (Sáu trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn)
Vậy tôi làm đơn này rất mong được quý cấp lãnh đạo xét duyệt chế dộ phụ cấp năm học 2011-2012) với số tiền tôi đã thực hiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Krông Pắc, ngày tháng năm 2012
Duyệt của BGH Kế toán trưởng Người làm đơn
Nguyễn Thị Hoa Thuý
Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.
Giấy thanh toan thể dục - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giấy thanh toan thể dục 9 10 574