Ktl-icon-tai-lieu

Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

Được đăng lên bởi mr-duong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY YÊU CẦU
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
CAM KẾT
Người yêu cầu bảo hiểm cam kết sẽ cung cấp thông tin được biết một cách đầy đủ và trung thực vào giấy
yêu cầu bảo hiểm này và nếu Người yêu cầu bảo hiểm không thực hiện đúng như cam kết thì đơn bảo hiểm
được cấp sau này cũng sẽ không có hiệu lực.
Vui lòng sử dụng CHỮ IN HOA.
THÔNG TIN CHI TIẾT
Người yêu cầu bảo hiểm
(ghi đầy đủ họ tên)
Nghề nghiệp
Số điện thoại/Fax .
Địa chỉ liên hệ
Điạ điểm rủi ro
Thời hạn bảo hiểm

Từ :

Đến :

BẢO HIỂM TỔNG HỢP TOÀ NHÀ
Hạng mục.
1.

Phần xây dựng của ngôi nhà (hoặc căn hộ), văn phòng, lều trại, nhà để
xe, và các công trình phụ trên cùng một địa điểm được bảo hiểm và được
kết nối với địa điểm đó (bao gồm cả đồ đạc của chủ nhà trong ngôi nhà),
và phần tường rào, cổng ra vào chung quanh và thuộc khu vực bảo hiểm.

BẢO HIỂM TỔNG HỢP TÀI SẢN BÊN TRONG
1.

Số tiền bảo hiểm
(Tổng giá trị tài sản).
US$

US$

Tài sản và đồ đạc cá nhân bên trong ngôi nhà theo mô tả (ngoại trừ được
thông báo sau) thuộc sở hữu của Người yêu cầu bảo hiểm hoặc thành
viên trong gia đình thường trú trong nhà của Người yêu cầu bảo hiểm, và
các vật dụng mà Người yêu cầu bảo hiểm sở hữu hay có trách nhiệm
trông coi nhưng không phải là đồ đạc của chủ nhà, trong ngôi nhà, văn
phòng, chuồng trại, nhà để xe hoặc công trình phụ trên cùng một địa điểm
được bảo hiểm và được kết nối với địa điểm đó.

Lưư ý. Nếu bất cứ đồ vật nào (ngoại trừ đồ đạc trong nhà, đàn dương cầm, đàn
organ, vật dụng gia đình, máy thu thanh, và tivi) có giá trị trên 5% tổng
giá trị tài sản bên trong theo khai báo thì mỗi loại đồ vật phải được kê
khai riêng với giá trị bảo hiểm riêng.

US$

Đơn bảo hiểm sẽ không bảo hiểm, trừ khi có yêu cầu đăc biệt, cho vàng
bạc, đá quý, tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, bản dự án, tranh vẽ, mẫu thiết
kế, khuôn mẫu, huy chương, tiền xu, sách quý, vật thế chấp, hoặc tài liệu
các loại, tem, tiền giấy, séc, sổ tài khoản hoặc các sổ sách kinh doanh
khác, xe máy, vật nuôi.
Tổng giá trị vàng bạc đá quý, nữ trang, đồng hồ không vượt quá 1/3 tổng
giá trị tài sản được bảo hiểm trừ khi có thoả thuận riêng.

Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở _ Giấy yêu cầu

1/3

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM
Giới hạn trách nhiệm chung (bao gồm trách nhiệm Người thuê nhà): US$ .......................................................
BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI
Tên Người được bảo hiểm

Nghề nghiệp

Số tiền bảo hiểm
US$
US$
US$

YÊU CẦU ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO CÁC CÂU HỎI SAU
1.

Ngôi nhà yêu cầu bảo hiểm là loại nhà ở
riêng biệt hay căn hộ chung ...
GIẤY YÊU CẦU
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ
CAM KẾT
Người yêu cầu bảo hiểm cam kết sẽ cung cấp thông tin được biết một ch đầy đủ và trung thực vào giấy
yêu cầu bảo hiểm này và nếu Người yêu cầu bảo hiểm không thực hiện đúng như cam kết thì đơn bảo hiểm
được cấp sauy cũng sẽ không có hiệu lực.
Vui lòng sử dụng CHỮ IN HOA.
THÔNG TIN CHI TIẾT
Người yêu cầu bảo hiểm
(ghi đầy đủ họ tên)
Nghề nghiệp
Số điện thoại/Fax .
Địa chỉ liên hệ
Điạ điểm rủi ro
Thời hạn bảo hiểm Từ : Đến :
BẢO HIỂM TỔNG HỢP TOÀ N
Hạng mục.
1. Phần xây dựng của ngôi nhà (hoặc căn hộ), n phòng, lều trại, nhà để
xe, và các công trình phtrênng một địa điểm được bảo hiểm và được
kết nối với địa điểm đó (bao gồm cđồ đạc của chủ nhà trong ngôi nhà),
phần tường rào, cổng ra vào chung quanh thuộc khu vực bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm
(Tổng giá trị tài sản).
US$
BẢO HIỂM TỔNG HỢP TÀI SẢN BÊN TRONG
1. Tài sản đồ đạc nhân bên trong ngôi nhà theo tả (ngoi trừ được
thông báo sau) thuộc sở hữu ca Ngưi yêu cầu bảo hiểm hoặc thành
viên trong gia đình thường t trong nhà của Người yêu cầu bảo hiểm, và
các vật dụng Ngưi yêu cầu bảo hiểm sở hữu hay trách nhiệm
trông coi nhưng không phải đồ đạc của chủ nhà, trong ngôi nhà, văn
phòng, chuồng trại, nhà để xe hoặc công trình phụ trên cùng một địa điểm
đưc bảo hiểm và được kết nối với địa điểm đó.
US$
Lưư ý. Nếu bất cứ đồ vật nào (ngoại trừ đồ đạc trong nhà, đàn dương cầm, đàn
organ, vật dụng gia đình, máy thu thanh, tivi) giá trị trên 5% tổng
giá trị tài sản bên trong theo khai o thì mỗi loại đ vật phải được
khai riêng với giá trị bảo hiểm riêng.
US$
Đơn bảo hiểm sẽ không bảo hiểm, trừ khi u cầu đăc biệt, cho vàng
bạc, đá quý, tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, bản dự án, tranh vẽ, mẫu thiết
kế, khuôn mẫu, huy chương, tiền xu, sách quý, vật thế chấp, hoặc tài liệu
các loại, tem, tiền giấy, séc, sổ tài khoản hoặc các s sách kinh doanh
khác, xe máy, vật nuôi.
Tổng giá trị vàng bạc đá quý, nữ trang, đồng hồ không vượt quá 1/3 tổng
giá trị tài sản được bảo hiểm trừ khi có thoả thuận riêng.
Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở _ Giấy yêu cầu 1/3
Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Trang 2
Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Người đăng: mr-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở 9 10 943