Ktl-icon-tai-lieu

Giới doanh nhân nên học gì từ quân đội?

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới doanh nhân nên học gì từ quân đội?
Điều cả các công ty và quân đội thực sự muốn có
được lại là những lãnh đạo có kỹ năng tư duy phê
phán và sáng tạo mạnh mẽ. Họ đều gián tiếp tránh né
quan điểm rằng có tồn tại một “khuôn mẫu” thật.

Vậy giới kinh doanh có thể học hỏi được gì từ quân
đội trong việc hỗ trợ sự phát triển của những lãnh đạo
như vậy? Một ví dụ cụ thể là làm thế nào để xây dựng
và thực hiện đào tạo bằng kinh nghiệm thực tế trong
khi vẫn đảm bảo tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của
khách hàng và cổ đông?

Các tổ chức ngày nay hoạt động trong một môi
trường mà trường đại học Lục quân Hoa Kỳ gọi là
môi trường VUCA - hay thay đổi (Volatily), không
chắc chắn (Uncertainty), phức tạp (Complexity), và
không rõ ràng (Ambiguity); đây là những thực tế
thường thấy ở thế kỷ 21.

Quân đội chuẩn bị đối phó với những thách thức họ
chắc chắn sẽ gặp phải bằng cách xây dựng những
tình huống thực tế để đào tạo binh lính, và thường
xuyên đưa những hoạt động đó vào các chiến dịch
hiện hành của họ.
Mục tiêu của họ không phải là dạy cho binh lính nghĩ
cái gì, mà nhằm củng cố khả năng tư duy phê phán
và sáng tạo của họ về vô vàn những khả năng mà
một môi trường nhiều biến động có thể đưa ra - nói
tóm lại, họ dạy cho binh lính cách tư duy như thế nào.

Trong kinh doanh, có tới 90% thời gian là dành để
thực hiện các hành động kinh doanh, trong khi thời
gian dành cho hoạt động đào tạo nâng cao các kỹ
năng tổ chức và cá nhân lại chỉ chiếm chưa đầy 10%.
Ngược lại, quân đội cân bằng thời lượng dành cho
đào tạo và tác chiến - ngay cả khi họ đang phải tham
gia vào các chiến dịch có mức độ căng thẳng/rủi ro
cao.
Một đơn vị quân sự ở Afghanistan hay Iraq sẽ không
vì tham gia chiến trận mà ngưng chương trình đào
tạo bằng kinh nghiệm thực tế, bởi vì khả năng xử lý
một cách hợp lý và sáng tạo các thách thức trong
tương lai của binh lính sẽ được củng cố bởi sự kiên
trì nâng cao năng lực và khả năng thích nghi của họ
thông qua những bài tập thử nghiệm và cả những
kinh nghiệm thực tế.
Song bài học thật sự dành cho các lãnh đạo doanh
nghiệp không chỉ dừng lại ở kết luận đơn giản rằng
đào tạo có vai trò quan trọng. Cái giá trị ở đây là cách

quân đội tạo ra các cơ hội đào tạo cho binh lính như
thế nào.
Theo định nghĩa của quân đội, lãnh đạo là người vừa
hoàn thành được nhiệm vụ lại vừa có khả năng cải
thiện tổ chức. Công tác cải thiện tổ chức liên tục đòi
hỏi quân đội phải phát triển nguồn nhân lực của mình.
Họ cho rằng người lãnh đạo có thể nâng cao chất
lượng binh lính một cách đán...
Giới doanh nhân nên học gì từ quân đội?
Điều cả các công ty và quân đội thực sự muốn có
được lại là những lãnh đạo có kỹ năng tư duy phê
phán và sáng tạo mạnh mẽ. Họ đều gián tiếp tránh né
quan điểm rằng có tồn tại một “khuôn mẫu” thật.
Vậy giới kinh doanh có thể học hỏi được gì từ quân
đội trong việc hỗ trợ sự phát triển của những lãnh đạo
như vậy? Một ví dụ cụ thể là làm thế nào để xây dựng
và thực hiện đào tạo bằng kinh nghiệm thực tế trong
khi vẫn đảm bảo tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của
khách hàng và cổ đông?
Các tổ chức ngày nay hoạt động trong một môi
trường mà trường đại học Lục quân Hoa Kỳ gọi là
môi trường VUCA - hay thay đổi (Volatily), không
chắc chắn (Uncertainty), phức tạp (Complexity), và
không rõ ràng (Ambiguity); đây là những thực tế
thường thấy ở thế kỷ 21.
Giới doanh nhân nên học gì từ quân đội? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới doanh nhân nên học gì từ quân đội? - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giới doanh nhân nên học gì từ quân đội? 9 10 103