Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu hệ thống thanh toán trực tuyến hỗ trợ thương mại điện tử - Banking (thiết kế hệ thống ứng dụng và kỹ thuật)-Dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC01-05-04

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thách thức lớn nhất mà các nhà chiến lược của Ngân hàng thương mại phải đối mặt là tối ưu hóa hoạt động kinh doanh truyền thống đang hết sức khó khăn đồng thời phải chuyển dịch Ngân hàng mình thế nào để cạnh tranh trong TMĐT
Giới thiệu hệ thống thanh toán trực tuyến hỗ trợ thương mại điện tử - Banking (thiết kế hệ thống ứng dụng và kỹ thuật)-Dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC01-05-04 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giới thiệu hệ thống thanh toán trực tuyến hỗ trợ thương mại điện tử - Banking (thiết kế hệ thống ứng dụng và kỹ thuật)-Dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC01-05-04 9 10 920