Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu sản phẩm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4087 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Ban hành bởi công ty Serenco, tháng 12 năm 2008
Microbank - Product Overview

trang 1

LƯU Ý QUAN TRỌNG
1.

Bản quyền của tài liệu này thuộc về công ty Cổ phần Giải pháp
Phần mềm Phần mềm Thiều Quang (Serene Software Solutions).

2.

Những thông tin cung cấp trong tài liệu này chỉ mang giá trị tham
khảo, không làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng
thương mại liên quan đến Microbank.

Microbank - Product Overview

trang 2

GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU
Tài liệu này được xây dựng nhằm giới thiệu cho người đọc những thông tin
tóm lược và cơ bản nhất về Phần mềm Quản trị ngân hàng Microbank. Tài
liệu bao gồm các nội dung sau đây:
-

Giới thiệu chung về phần mềm MicroBank

-

Kiến trúc của phần mềm

-

Các tính năng quan trọng nhất của phần mềm

-

Mô tả tóm lược các phân hệ chính MicroBank

-

Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Microbank

-

Lợi ích mang lại từ phần mềm MicroBank

Tài liệu này hữu ích cho những người cần tìm hiểu về phần mềm
Microbank, lãnh đạo nhân viên ngân hàng đang sử dụng phần mềm
Microbank, các ngân hàng đang quan tâm đến triển khai phần mềm
Corebanking. Ngoài những thông tin trong tài liệu này, người đọc có thể tìm
thêm những thông tin hữu ích khác trong số các tài liệu ban hành về
Microbank.

Microbank - Product Overview

trang 3

MỤC LỤC
TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG MICROBANK

6

GIỚI THIỆU VỀ MICROBANK
CÁC TÍNH NĂNG NỔI TRỘI
Tập trung hóa
Kiến trúc hướng dịch vụ
Đa kênh phân phối
Hỗ trợ giao dịch 24/7
Bảo mật và an toàn hệ thống
Tính sẵn sàng
Tự động hóa chi nhánh
Quản lý hạn mức người dùng
Kiểm duyệt đa cấp
Tích hợp hệ thống e-mail, Sms
Quản lý rủi ro tín dụng
Quản lý thu nhập/chi phí theo đối tượng
Quản lý chi phí sử dụng vốn và thu nhập nội bộ
Ứng dụng quản lý quy trình (BPM)
CÁC ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG KHÁC
Tham số hoá cao
Khả năng xử lý đa tiền tệ
Lưu nhật ký theo dõi
Kế toán tổng hợp độc lập
Tính lãi và hạch toán dự thu, dự chi
GIÁ TRỊ MANG LẠI TỪ MICROBANK

6
6
6
7
8
8
9
11
12
13
14
15
15
18
18
19
20
20
20
21
21
21
22

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG
ĐỐI VỚI BAN LÃNH ĐẠO
ĐỐI VỚI TRƯỞNG BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH BÁO CÁO THỐNG KÊ
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TRIỀN KHAI, QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH
ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC CNTT - CIO
CÁC PHÂN HỆ CỦA MICROBANK

22
22
22
23
23
23
24
24
25

HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - MicroBANK®Customer
Giới thiệu
Các tính năng chính
Microbank - Product Overview

26
26
27

trang 4

TÀI KHOẢN THANH TOÁN - MicroBANK®CAS
Giới thiệu
Các tí...
Microbank - Product Overview trang 1
Ban hành bi công ty Serenco, tháng 12 năm 2008
TÀI LIU
GII THIU SN PHM
Giới thiệu sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu sản phẩm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm 9 10 567