Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2

Được đăng lên bởi ngoc-nam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3069 lần   |   Lượt tải: 21 lần
A. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.Công ty TNHH một thành viên hóa chất cơ bản miền nam
Công ty TNHH Một
Thành Viên Hóa Chất Cơ
Bản Miền Nam trực thuộc
Tập Đoàn Hóa Chất Việt
Nam là nhà sản xuất hóa
chất vô cơ cơ bản hàng
đầu tại Việt Nam, trực
thuộc Tập Đoàn Hóa Chất
Việt Nam, được thành lập
vào năm 1976, đơn vị đã
được chuyển thể thành
Công ty Hóa Chất Cơ Bản
Miền Nam vào năm
1993.

Sau hơn 35 năm hoạt động và phát triển, Công ty Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam Hiện
nay có 5 thành Viên trực thuộc và một thành viên đã thành công ty Cổ phần: Nhà Máy
Hóa Chất Biên Hòa, Nhà Máy Hóa Chất Đồng Nai, Chi nhánh Công ty ( Nhà máy Hóa
Chất Tân Bình cũ), Nhà Máy Hóa Chất Tân Bình 2, Mỏ Bauxit Bảo Lộc, Công ty Cổ
phần Phốt Pho VN.
2. Nhà máy hóa chất tân bình 2
Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 được Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam thành lập vào
năm 2009 trên cơ sở tách một phần Nhà máy Hóa chất Biên Hòa tọa lạc tại KCN Biên
Hòa I. Theo đó, Nhà máy Hóa Chất Tân Bình 2 là một trong 5 thành viên trực thuộc
Công ty TNHH Một Thành viên Hóa Chất Cơ Bản miền Nam. Nhà máy sử dụng 2 dây
chuyền sản xuất, phát triển ổn định và không ảnh hưởng đến môi trường,
II. LĨNH VỰC SẢN XUẤT

- Acid sunfuric (cấp kỹ thuật), nhôm hydroxide, phèn nhôm sunfate: 17% Al2O3 và 15%
Al2O3 và bisunfit NaHSO3, các sản phẩm được sử dụng để sản xuất sơn, phân bón,
chất tấy rửa, phẩm nhuộm và quy trình luyện kim
III. QUY MÔ - NĂNG LỰC SẢN XUẤT
Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 hoạt động với 02 dây chuyền sản xuất: dây chuyền sản
xuất axit sunfuric 60.000 tấn/năm và dây chuyền sản xuất muối nhôm sunfat công suất
8.000 tấn/năm.
IV. AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY
Kỹ sư ở nhà máy được trang bị nón bảo hộ và bịt tai chống ồn để đảm bảo sức khỏe vì
khi xưởng sản xuất, các thiết bị hoạt động gây tiếng động rất ồn.

B. QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÔM HYDROXITE
I. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
Nhà máy sử dụng quặng boxit được nhập từ Bảo Lộc
II. SƠ ĐỒ KHỐI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

BAUXITE

NGHIỀN
(hạt lớn)
SÀNG
(hạt nhỏ)
Ủ TÁCH SILIC

NaOH

NaOH

PHẢN ỨNG

PHA LOÃNG

CÔ ĐẶC

LẮNG

NƯỚC TRONG

CẶN RẮN

RỬA BÃ  NaOH (loãng)

(ALUMINAT)
BÃ ƯỚT
ddNaOH loãng

THỦY PHÂN
MÁY ÉP BÃ
CÔ ĐẶC

LỌC

BÃ KHÔ

NƯỚC ÉP BÃ

(hoàn thổ)
Thành phẩm
Al(OH)3

XỬ LÍ VÀ THẢI

III. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG
- Nguyên tắc: Boxit được cho vào phểu cấp liệu, lên hệ thống xếp tải đưa vào đầu máy
nghiền. Bi nghiền bắt đầu nghiền, qua tới đầu bên kia của máy nghiền, được phân loại
qua giàn lưới của sàng rung. Hạt kích thước không đ...
A. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.Công ty TNHH một thành viên hóa chất cơ bản miền nam
Công ty TNHH Một
Thành Viên Hóa Chất Cơ
Bản Miền Nam trực thuộc
Tập Đoàn Hóa Chất Việt
Nam là nhà sản xuất hóa
chất vô cơ cơ bản hàng
đầu tại Việt Nam, trực
thuộc Tập Đoàn Hóa Chất
Việt Nam, được thành lập
vào năm 1976, đơn vị đã
được chuyển thể thành
Công ty Hóa Chất Cơ Bản
Miền Nam vào năm
1993.
Sau hơn 35 năm hoạt động và phát triển, Công ty Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam Hiện
nay có 5 thành Viên trực thuộc và một thành viên đã thành công ty Cổ phần: Nhà Máy
Hóa Chất Biên Hòa, Nhà Máy Hóa Chất Đồng Nai, Chi nhánh Công ty ( Nhà máy Hóa
Chất Tân Bình cũ), Nhà Máy Hóa Chất Tân Bình 2, Mỏ Bauxit Bảo Lộc, Công ty Cổ
phần Phốt Pho VN.
2. Nhà máy hóa chất tân bình 2
Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 được Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam thành lập vào
năm 2009 trên cơ sở tách một phần Nhà máy Hóa chất Biên Hòa tọa lạc tại KCN Biên
Hòa I. Theo đó, Nhà máy Hóa Chất Tân Bình 2 là một trong 5 thành viên trực thuộc
Công ty TNHH Một Thành viên Hóa Chất Cơ Bản miền Nam. Nhà máy sử dụng 2 dây
chuyền sản xuất, phát triển ổn định và không ảnh hưởng đến môi trường,
II. LĨNH VỰC SẢN XUẤT
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2 - Trang 2
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2 - Người đăng: ngoc-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2 9 10 409