Ktl-icon-tai-lieu

Giới trẻ Việt Nam với những trào lưu mới

Được đăng lên bởi An An
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐA MINH
Phân Khoa Triết Học

GIỚI TRẺ VIỆT NAM VỚI NHỮNG TRÀO LƯU MỚI

Tiểu Luận năm Triết học II
Bộ môn: Dẫn luận Văn hóa

Sinh viên: Vinhsơn TRẦN VĂN MONG
Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse ĐỖ TRUNG THÀNH, OP.

Năm học 2009 – 2010

MỤC LỤC
DẪN NHẬP

………………………………………………………………………… 4
1

1. XÃ HỘI VÀ GIỚI TRẺ NGÀY NAY

………….……………………………… 5

1.1. Xã hội ngày nay ………………………………………………………… 5
1.2. Giới trẻ ngày nay ……………………………………………………… 6
1.2.1. Giới trẻ là ai

………………………………………………………… 6

1.2.2. Ngày nay giới trẻ có gì và cần gì…………………………………… 7
1.2.3 Thực trạng ngày nay ………………………….……………………… 8
2. GIỚI TRẺ VỚI NHỮNG TRÀO LƯU MỚI

………………………………… 10

2.1. Sống đua đòi …………………………………………..……………… 10
2.2. Sống “sĩ diện” và “chảnh”

……………………………………… 12

2.3. Sống hưởng thụ thực dụng…………………………….…………… 14
2.4. Sống buông thả, sống thử ……………………..…………………… 17
2.5. Thể hiện “cái tôi” quá đáng ……………………………..………… 18
2.6. Các trào lưu khác

…………………………………..……………… 19

3. HƯỚNG ĐI CHO GIỚI TRẺ

………………………………………………… 21

3.1. Sống có lý tưởng và có mục đích…………………………………… 21
3.2. Sống có hành trang…………………………………………………… 22
3.3. Sống có bản lĩnh và ý chí ……………………………………… …… 22
3.4. Giới trẻ Công Giáo sống giữa xã hội ngày nay…………………… 24
KẾT BÀI
THƯ MỤC

………………………………………………………….……………… 27
……………………………………………………………………… 28

2

GIỚI TRẺ VIỆT NAM VỚI NHỮNG TRÀO LƯU MỚI

DẪN NHẬP
Chúng ta đang hồ hởi bước vào thời kỳ hội nhập của toàn cầu hóa. Đất nước
đang bước những bước khả quan trong đà tăng trưởng về kinh tế, những tiến bộ
khoa học ngày một ứng dụng rộng rãi. Người dân đang bước vào thời kỳ mà hàng
hóa vật chất lan tràn và phong phu. Có thể nói mọi nhu cầu của ta đều được đáp
ứng cách nhanh chóng. Sống hưởng thụ là nhu cầu không thể thiếu được trong xã
hội ngày nay và con người đang lao mình vào “mê hồn trận” của chủ nghĩa tiêu thụ
và lối sống hối hả. Và đây cũng là thời kỳ của hội nhập văn hóa với việc du nhập văn
hóa phương Tây ngày càng nhanh.
Sự phát triển và hội nhập văn hóa xã hội đó tác động nhanh và mạnh nhất đối
với giới trẻ. Giới trẻ đang ngày đêm quay cuồng trong vòng xoáy của sự phát triển
đó. Bởi lẽ người trẻ mang trong mình sức sống dồi dào, mang trong mình nhiệt huyết
sôi nóng. Họ thường là người rất năng động, tích cực trong mọi việc, trong mọi vấn
đề của cuộc sống, kể cả tình yêu. Họ cũng là người dồi dào tình cảm, nhạy bén trong
sự cảm thụ cái hay, cái đẹp của cuộc đời; nhưng ngược lại, họ cũng là người dễ
nông nổi, dễ đi quá trớn, nếu thiếu sự hướng dẫn, và những căn cơ chừn...
TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐA MINH
Phân Khoa Triết Học
GIỚI TRẺ VIỆT NAM VỚI NHỮNG TRÀO LƯU MỚI
Tiểu Luận năm Triết học II
Bộ môn: Dẫn luận Văn hóa
Sinh viên: Vinhsơn TRẦN VĂN MONG
Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse ĐỖ TRUNG THÀNH, OP.
Năm học 2009 – 2010
MỤC LỤC
DẪN NHẬP ………………………………………………………………………… 4
1
Giới trẻ Việt Nam với những trào lưu mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới trẻ Việt Nam với những trào lưu mới - Người đăng: An An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giới trẻ Việt Nam với những trào lưu mới 9 10 687