Ktl-icon-tai-lieu

giúp tôi giải toán

Được đăng lên bởi phanchitho
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giúp tôi giải toán:
Có 20 đ mua 20 trái
Cam 1 trái : 2 đ
Quýt 2 trái : 1 đ
Bưởi 1 trái : 3 đ
Hỏi mua được mỗi thứ bao nhiêu trái?

...
Giúp tôi giải toán:
Có 20 đ mua 20 trái
Cam 1 trái : 2 đ
Quýt 2 trái : 1 đ
Bưởi 1 trái : 3 đ
Hỏi mua được mỗi thứ bao nhiêu trái?
giúp tôi giải toán - Người đăng: phanchitho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giúp tôi giải toán 9 10 538