Ktl-icon-tai-lieu

Glucide

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VITAMINE
1 -GIỚI THIỆU CHUNG :
Trong các họat động sống của sinh vật nói chung, bên cạnh sự hiện diện của những
hệ enzyme xúc tác còn có một nhóm chất xúc tác hữu cơ khác để kích họat những phản
ứng biến dưỡng, chúng có khối lượng phân tử thấp được gọi tên là vitamine. Vitamine
liên hệ chặt chẻ với enzyme, nó là thành phần họat động của những enzyme 2 thành phần
( là Coenzyme ).
Đối với động vật vitamine rất cần thiết cho các họat động của cơ thể , tuy nhu cầu không
nhiều lắm nhưng nếu thiếu thì họat động sống sẽ bị xáo trộn và sẽ dẫn đến những hiện
tượng bịnh lý trầm trọng.
Vậy vitamine là những hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử nhỏ, có bản chất hóa học
khác nhau nhưng có họat tính sinh học đặc biệt và rất cần thiết cho họat động sống bình
thường của cơ thể ở một liều lượng thấp.
Vitamine đượcc tổng hợp nhiều ở thực vật
2 - TÊN GỌI CỦA VITAMINE
Có 3 cách gọi tên của vitamine :
2.1/ Tên theo bệnh do thiếu vi tamine này
Ví dụ :Vitamine A ( Axerophtol ) vì bị khô giác mạc ( Axerophtalmie ) khi thiếu
vitamine này. Vitamine PP vì khi thiếu vitamine này sẽ bị bệnh da sần sùi ( Pellarge
preventive )
2.2/ Tên theo chữ cái (chữ in )
Khi số lựong vitamine được tìm thấy nhiều thì người ta ( Mac Collmn ) đề nghị đặt
tên vitamine theo chữ cái La Mã A, B, C, D, E ……..vv. Nếu trong 1 nhóm vitamine
( cùng chữ cái ) có nhiều lọai chất khác nhau ta thêm chỉ số, ví dụ B1, B2, B5, B6……
2.3/ Tên theo bản chất hóa học
Theo đề nghị của Hiệp hội quốc tế về Hóa học tinh khiết và hóa học ứng dụng

71

( IUPAC – ( Internatinal Union of Pure and Applied Chemistry ) quy định gọi tên
vitamine theo tên hóa học để phản ảnh tính chất hóa học và công dụng của chúng
3 – PHÂN LỌAI VITAMINE:
Người ta chia vitamine ra làm 2 nhóm lớn :Vitamine tan trong chất béo và vitamine tan
trong nước
3.1/ Vitamine tan trong chất béo gồm có A, D, E, K, Q
3.1.1- Vitamine A ( còn có tên là Retinol, Axeroptol, xerophtalmie)
Thường có ở mô động vật như lòng đỏ trứng, sữa, mỡ bò, gan cá thu,… Ở thực vật
có những chất có họat tính của vitamine A được gọi là tiền sinh tố A, đó là caroten có
nhiếu ở gấc, bí đỏ, cà rốt, cà chua…khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamine A.
vitamine A dễ bị oxy hóa, trong điều kiện yếm khí thì bền khi ở nhiệt độ cao 100 0 C và
khá bền với acid, kiềm khi ở nhiệt độ không quá cao. Tácdụng chủ yếu của vitamine A là
chống bệnh viêm lóet và khô giác mạc của mắt, tăng độ nhạy của mắt, chống bệnh quáng
gà
Thuộc nhóm vitamine A có vitamine A1 C20H30O và vitamine A2 C20H28O; họat tính ...
71
VITAMINE
1 -GIỚI THIỆU CHUNG :
Trong các họat động sống của sinh vật nói chung, bên cạnh sự hiện diện của những
hệ enzyme xúc tác còn một nhóm chất xúc tác hữu khác để kích họat những phản
ứng biến dưỡng, chúng khối lượng phân tử thấp được gọi tên là vitamine. Vitamine
liên hệ chặt chẻ với enzyme, nó thành phần họat động của những enzyme 2 thành phần
( là Coenzyme ).
Đối với động vật vitamine rất cần thiết cho các họat động của thể , tuy nhu cầu không
nhiều lắm nhưng nếu thiếu thì họat động sống sẽ bị xáo trộn sẽ dẫn đến những hiện
tượng bịnh lý trầm trọng.
Vậy vitamine những hợp chất hữu có khối ợng phân tử nhỏ, bản chất hóa học
khác nhau nhưng họat tính sinh học đặc biệt rất cần thiết cho họat động sống bình
thường của cơ thể ở một liều lượng thấp.
Vitamine đượcc tổng hợp nhiều ở thực vật
2 - TÊN GỌI CỦA VITAMINE
Có 3 cách gọi tên của vitamine :
2.1/ Tên theo bệnh do thiếu vi tamine này
Ví dụ :Vitamine A ( Axerophtol ) bị khô giác mạc ( Axerophtalmie ) khi thiếu
vitamine này. Vitamine PP khi thiếu vitamine này sẽ bị bệnh da sần sùi ( Pellarge
preventive )
2.2/ Tên theo chữ cái (chữ in )
Khi số lựong vitamine được tìm thấy nhiều thì người ta ( Mac Collmn ) đề nghị đặt
tên vitamine theo chữ cái La A, B, C, D, E ……..vv. Nếu trong 1 nhóm vitamine
( cùng chữ cái ) có nhiều lọai chất khác nhau ta thêm chỉ số, ví dụ B
1
, B
2
, B
5
, B
6
……
2.3/ Tên theo bản chất hóa học
Theo đề nghị của Hiệp hội quốc tế về Hóa học tinh khiết và hóa học ứng dụng
Glucide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Glucide - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Glucide 9 10 485