Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hạch toán chi phí nguyên vật liệu

trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp

Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu


chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là


chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản


phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định một cách tách biệt rõ ràng


cụ thể cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao


gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện


hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành


nên thực thể sản phẩm xây lắp. Chi phí nguyên vật liệu được tính


theo giá thực tế khi xuất dùng, còn có cả chi phí thu mua, vận


chuyển từ nơi mua về nơi nhập kho hoặc xuất thẳng đến chân


công trình.
Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp 9 10 695