Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán kế toán Anh - Trung - Việt

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bảng hệ thống tài khoản 3 ngôn ngữ Anh - Trung - Việt với tài khoản Việt Nam song song tài khoản Trung Quốc, áp dụng được cho kế toán Việt Nam và kế toán Trung Quốc. Kèm theo là Mã Bộ phận chi tiết, Bảng phân bổ chi phí dùng trong Công Ty thực tế. Vô cùng hữu ích cho kế toán Việt Nam làm Công Ty Trung Quốc!!!
Hạch toán kế toán Anh - Trung - Việt - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hạch toán kế toán Anh - Trung - Việt 9 10 364