Ktl-icon-tai-lieu

Hải quan Việt Nam 10 năm xây dựng và phát triển

Được đăng lên bởi tlbkhanh-vn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hải quan Việt Nam 70 năm hình thành và lớn mạnh.
Ngày 10/9/20145, sau 8 ngày khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra nuốc Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27/SL
thành lập “Sở Thuế quan và thuế gián thu”. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Hải
quan Việt Nam.
Nhìn lại 70 năm đi qua (10/9/1945-10/9/2015), Hải quan Việt Nam đã không
ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập
của đất nước.
Hải quan Việt Nam luôn khẳng định vai trò đi đầu trong hội nhập và phát
triển với hệ thống pháp luật, chính sách về hải quan ngày càng được hoàn thiện,
phù hợp với thông lệ quốc tế là hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp.
Trên bước đường tiến tới Hải quan Việt Nam hiên đại, minh bạch, chuẩn
mực, Hải quan Việt Nam từng bước thực hiện cải cách hiện đại hóa toàn diện và
đạt được nhiều kết quả, như: đưa vào vận hành thành công Hệ thống thông quan tự
động VNACCS/VCIS; triển khai cơ chế một cửa quốc gia; hoàn thiện các quy trình
thủ tục hải quan góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa; triển khai thành
công Cổng Thanh toán điện tử nhằm giảm thời gian nộp thuế của Doanh nghiệp,...
Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam cũng khẳng định vị thế của mình trong đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lực lượng kiểm soát Hải
quan được kiện toàn, được đào tạo và đào tạo lại theo hướng chuyên sâu – chuyên
nghiệp – hiệu quả có đủ bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, Hải quan Việt Nam còn áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, giám
sát như: hệ thống máy soi container (cố định, di động và dạng cổng), hệ thống
camera giám sát, xe lưu động,... góp phần ngăn chặn, phát hiện kịp thời hành vi
buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả.
Để đạt được những thành công và thuân lợi trong chặn đường đã qua, Hải
quan Việt Nam cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ phía Doanh nghiệp.
Từ đó, xây dựng mối quan hệ đối tác tích cực Hải quan – Doanh nghiệp. Ngành
Hải quan thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại để doanh nghiệp có điều kiện
phản ánh những vướng mắc về cơ chế, chính sách quản lý xuất nhập khẩu, thủ tục
hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của CBCC Hải quan. Bằng cách này, nhiều
vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ và nắm thêm nhiều thông tin về chính
sách cải ...
Hải quan Việt Nam 70 năm hình thành và lớn mạnh.
Ngày 10/9/20145, sau 8 ngày khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra nuốc Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tch Chính ph lâm thời Sắc lệnh số 27/SL
thành lập “Sở Thuế quan và thuế gián thu”. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Hải
quan Việt Nam.
Nhìn lại 70 năm đi qua (10/9/1945-10/9/2015), Hải quan Việt Nam đã không
ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp ch cực vào sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá tnh đổi mới, phát triển, hội nhập
của đất nước.
Hải quan Việt Nam luôn khẳng định vai t đi đầu trong hội nhập và phát
triển với hệ thống pháp luật, chính sách về hải quan ngày càng được hoàn thiện,
phù hợp với thông lệ quốc tế hành lang pháp quan trọng, góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp.
Trên bước đường tiến tới Hải quan Việt Nam hiên đại, minh bạch, chuẩn
mực, Hải quan Việt Nam từng bước thực hiện cải cách hiện đại hóa toàn diện
đạt được nhiều kết quả, như: đưa vào vận hành thành công Hệ thống thông quan tự
động VNACCS/VCIS; triển khai cơ chế một cửa quốc gia; hoàn thiện các quy trình
thủ tục hải quan góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa; triển khai thành
công Cổng Thanh toán điện tử nhằm giảm thời gian nộp thuế của Doanh nghiệp,...
Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam cũng khẳng đnh vị thế của mình trong đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả. Lực lượng kiểm soát Hải
quan được kiện toàn, được đào tạo đào tạo lại theo hướng chuyên sâu chuyên
nghiệp hiệu quả có đủ bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, Hải quan Việt Nam còn áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, giám
sát như: hệ thống máy soi container (cố đnh, di động và dạng cổng), hệ thống
camera giám sát, xe lưu động,... góp phần ngăn chặn, phát hiện kịp thời hành vi
buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả.
Để đạt được những thành công thuân lợi trong chặn đường đã qua, Hải
quan Việt Nam cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ phía Doanh nghiệp.
Từ đó, xây dựng mối quan hệ đối tác tích cực Hải quan Doanh nghiệp. Ngành
Hải quan thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại để doanh nghiệp điều kiện
phản ánh những vướng mắc về cơ chế, chính sách quản xuất nhập khẩu, thủ tục
hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của CBCC Hải quan. Bằng cách này, nhiều
vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ và nắm thêm nhiều thông tin về chính
sách cải cách của hải quan cùng phối hợp thực hiện. Đồng thời, qua trao đổi, ngành
Hải quan cũng kịp thời xử lý những hành vi sai trái, chấn chỉnh những biếu hiện
tiêu cực của CBCC trong ngành.
Trong giai đoạn tới, quá trình toàn cầu hóa stiếp tục diễn tra sâu rộng, tạo
ra cơ hội lẫn thách thức đan xen. Để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đáp ứng
Hải quan Việt Nam 10 năm xây dựng và phát triển - Trang 2
Hải quan Việt Nam 10 năm xây dựng và phát triển - Người đăng: tlbkhanh-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hải quan Việt Nam 10 năm xây dựng và phát triển 9 10 19