Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi địa hóa của asen trong nước dưới đất khu vực phía Tây Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2261 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hành vi địa hóa của asen trong nước dưới đất
khu vực phía Tây Hà Nội
Tống Thị Thu Hà
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học
Mã số: 60 44 57
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Mai
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu hàm lượng và dạng tồn tại của As trong nước dưới đất và trong
trầm tích Đệ tứ. Tìm hiểu các đặc trưng thủy địa hóa của nước dưới đất khu vực
nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm As trong nước dưới đất khu vực phía tây Hà
Nội. Trình bày mối tương quan của As và các thành phần hóa học khác trong nước
dưới đất khu vực phia tây Hà Nội. Xác định nguyên nhân ô nhiễm As trong nước dưới
đất khu vực phía tây Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm.
Keywords: Thạch học; Địa hóa; Asen; Khoáng vật học; Trầm tích đệ tứ; Hà Nội
Content
MỞ ĐẦU
Ô nhiễm asen (As) trong nước dưới đất đã trở thành một hiểm họa môi trường với quy
mô rộng lớn trên thế giới. Một số quốc gia, ô nhiễm As trong nước dưới đất đã trở thành một
quốc nạn như Bangladesh, Tây Bengal Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc… Đến nay trên thế giới
đã có hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng của việc sử dụng nước có hàm lượng As cao. Hàng
nghìn người bị nhiễm bệnh đã mất hoặc giảm khả năng lao động. Hàng trăm người chết vì bị
bệnh nặng do sử dụng nước với hàm lượng As cao. As trong nước đã gây ra các bệnh hiểm
nghèo như: ung thư da, ung thư thận, ung thư bàng quang, …gây nên các tổn thương nội tạng,
hủy hoại hoặc rụng các chi, các ngón tay, ngón chân…thậm chí dẫn đến tử vong.
Ở Việt Nam, từ năm 1994 khi phát hiện các mẫu nước dưới đất chứa As nồng độ cao,
các công trình khoa học đã bắt đầu được tiến hành nghiên cứu hiện trạng, nguồn gốc, quy luật
phân bố của As để tìm ra các giải pháp phòng ngừa và xử lí nhằm đảm bảo chất lượng nước
sử dụng cho người dân. Tuy nhiên, việc nghiên cứu As có hệ thống và quy mô mới thực sự
được chú ý trong vòng gần 10 năm trở lại đây. Các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, As
nồng độ cao trong nước dưới đất phân bố trên diện rộng trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều địa

phương như Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Long An, Đồng Tháp… đã phát hiện có hàm lượng
As cao trong nước dưới đất, vượt quá nhiều lần tiêu chuẩn cho phép theo quy định của tổ
chức Y tế Thế giới (WHO: World Health Organization) đối với ăn uống và sinh hoạt (As < 10
g/l). Riêng đối với thủ đô Hà Nội, từ năm 2000 đến nay đã có một số công trình nghiên cứu
của các tác giả trong và ngoài nước (Berg M. và nnk, 2001; Đỗ Trọng Sự, 2000; Nguyễn Văn
Đản, 2004; Tốn...
Hành vi địa hóa của asen trong nước dưới đất
khu vực phía Tây Hà Nội
Tống Thị Thu
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học
số: 60 44 57
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Mai
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu hàm lượng và dạng tồn tại của As trong nước dưới đất và trong
trầm tích Đệ tứ. m hiểu các đặc trưng thủy đa hóa của nước dưới đất khu vực
nghiên cứu. Đánh ghiện trạng ô nhiễm As trong nước dưới đất khu vực pa y Hà
Nội. Trình bày mối tương quan của As các thành phần hóa học khác trong nước
dưới đất khu vực phia tây Hà Nội. Xác định nguyên nhân ô nhiễm As trong nước dưới
đất khu vực phía tây Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm.
Keywords: Thạch học; Địa hóa; Asen; Khoáng vật học; Trầm tích đệ t; Hà Nội
Content
MỞ ĐẦU
Ô nhiễm asen (As) trong nước dưới đất đã trở thành một hiểm họa môi trường với quy
mô rộng lớn trên thế giới. Một số quốc gia, ô nhiễm As trong nước dưới đất đã trở thành một
quốc nạn như Bangladesh, Tây Bengal Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc… Đến nay trên thế giới
đã hàng trăm triu người bị ảnh hưởng của việc sử dụng nước hàm lượng As cao. Hàng
nghìn người bị nhiễm bệnh đã mất hoặc giảm khng lao động. Hàng trăm người chết b
bệnh nặng do sử dụng nước với m lượng As cao. As trong nước đã y ra các bệnh hiểm
nghèo như: ung thư da, ung thư thận, ung thư bàng quang, …gây nên các tổn thương ni tạng,
hủy hoại hoặc rụng các chi, các ngón tay, ngón chân…thậm c dẫn đến tử vong.
Việt Nam, t năm 1994 khi phát hiện các mẫu nước dưới đất chứa As nồng độ cao,
các công trình khoa học đã bắt đầu được tiến hành nghiên cứu hiện trạng, nguồn gốc, quy luật
phân bố của As để tìm ra các giải pháp phòng ngừa xnhằm đảm bảo chất lượng nước
sử dụng cho người n. Tuy nhiên, việc nghiên cứu As hệ thống và quy mô mới thực sự
được chú ý trong vòng gần 10 năm trở lại đây. Các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, As
nồng độ cao trong nước dưới đất phân bố trên diện rộng trên lãnh thổ Vit Nam. Nhiều địa
Hành vi địa hóa của asen trong nước dưới đất khu vực phía Tây Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi địa hóa của asen trong nước dưới đất khu vực phía Tây Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hành vi địa hóa của asen trong nước dưới đất khu vực phía Tây Hà Nội 9 10 954