Ktl-icon-tai-lieu

Hãy biết sợ những cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hãy biết sợ “những cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp”
Doanh nghiệp cần dũng cảm chấp nhận những cuộc họp
“xấu” nhưng đem lại nhiều kết quả tốt.

Tác giả bài viết, Dan Burrier là giám đốc sáng tạo của
công ty truyền thông Ogilvy & Mather.
Tuy nghe có vẻ trái khoáy nhưng quả thực, tôi cứ
cảm thấy lo lắng mỗi khi nghe ai đó nói: "Cuộc họp đã
diễn ra tốt đẹp".
Tại sao lại vậy? Bởi vì mục đích của cuộc họp không
phải là tổ chức ra cuộc họp đó. Và thường thì việc

người ta cứ sốt sắng làm cho nó trở nên "tốt đẹp" có
khi lại đem đến những kết quả không hay.
Thế nào là tốt đẹp? Nếu "tốt đẹp" có nghĩa là cuộc
họp đó đã thực sự góp phần đưa công ty tới gần hơn
các mục tiêu kinh doanh chung và chủ đạo của họ, thì
đó là một cuộc họp "tốt đẹp". Xin chúc mừng.ộc họp
không phải là tổ chức ra cuộc họp đó. Và thường thì
việc người ta cứ sốt sắng làm cho nó trở nên "tốt
đẹp" có khi lại đem đến những kết quả không hay.
Thế nào là tốt đẹp? Nếu "tốt đẹp" có nghĩa là cuộc
họp đó đã thực sự góp phần đưa công ty tới gần hơn
các mục tiêu kinh doanh chung và chủ đạo của họ, thì
đó là một cuộc họp "tốt đẹp". Xin chúc mừng.
Nhưng theo quan sát của tôi, khi đề cập tới hai từ "tốt
đẹp", chúng ta lại thường hàm ý rằng "họ đã nhất trí",
"chúng tôi đã khiến họ phải đồng ý", "chúng tôi đã
thuyết phục được họ", "chúng tôi chật vật lắm mới
hoàn thành mục tiêu", "chúng tôi đã làm được theo ý
mình", hoặc "tôi cho rằng họ thích chúng ta".

Trong khi đó, thường thì chính sự bất đồng ý kiến,
tâm lý không thoải mái, những lời nói "không", và
cách làm việc trung thực, không vận dụng mánh khóe
để lôi kéo, dụ dỗ người khác mới chính là các động
lực phát triển cuộc họp.
Tôi vẫn thường nhắc nhở cấp dưới của mình rằng:
"Khách hàng không bỏ ra hàng triệu đô cho chúng ta
để chúng ta tổ chức một cuộc họp". Nhiệm vụ của
chúng ta là giúp họ xây dựng thương hiệu, vạch ra
các chiến lược thị trường, đẩy mạnh doanh số, và tạo
ra những xu hướng thị trường thực thụ.
Chúng ta phải tạo ra được thị trường mới cho khách
hàng, xây dựng những thói quen kinh doanh và tiêu
dùng mới, phân biệt rõ ràng giữa nhu cầu và mong
muốn, củng cố các mối quan hệ của họ với các khách
hàng, thị trường, quốc gia và vùng lãnh thổ khác
nhau.
Đó là một nhiệm vụ khó khăn, và không phải lúc nào
cũng thú vị. Nó không liên quan gì tới bản thân cuộc

họp, mà thường thì cũng chẳng dính dáng gì tới việc
hoàn thành nhiệm vụ của bạn.
Nếu chỉ chăm chăm làm cho xong việc, có thể bạn sẽ
tạo ra ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa mình và
khách hàng. Hãy đặ...
Hãy biết sợ “những cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp”
Doanh nghiệp cần dũng cảm chấp nhận những cuộc họp
“xấu” nhưng đem lại nhiều kết quả tốt.
Tác giả bài viết, Dan Burrier là giám đốc ng tạo của
công ty truyền thông Ogilvy & Mather.
Tuy nghe có vẻ trái khoáy nhưng quả thực, tôi c
cảm thấy lo lng mỗi khi nghe ai đó nói: "Cuộc họp đã
din ra tốt đẹp".
Tại sao lại vậy? Bởi vì mục đích của cuộc họp không
phi là tổ chức ra cuộc họp đó. Và thường thì việc
Hãy biết sợ những cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hãy biết sợ những cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hãy biết sợ những cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp 9 10 204