Ktl-icon-tai-lieu

Hãy trình bày chức năng VH - XH của văn bản quản lý nhà nước và cho biết tại sao có thể khẳng định rằng: VB là 1 trong các thước đo trình độ văn minh quản lý của mỗi thời kỳ ls.

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VBQLNN cũng như nhiều loại VB khác, là sp stạo của con ng đc hình thành trong qtrình nhận thức, lđ để tổ chức XH và cải tạo tự nhiên.
Vhoá là tổng thể giá trị vật chất và tinh thần do con ng stạo ra trong qtrình lđ và cải tạo TG, VB cũng là 1 sp của qtrình lđ QL. Nó được dùng làm phg tiện ghi lại những kinh nghiệm QL, kinh nghiệm lđ SX từ thế hệ này sang thế hệ khác, chính vì vậy mà VB mang chức năng vhoá.
VBQLNN là phg tiện, đồng thời cũng là sp quan trọng của qtrình QL và cải tạo XH. Sp đó có tính chất XH và biểu đạt tính giai cấp sâu sắc. Trong XH của cta nó phải đc thể hiện đc “Ý Đảng, lòng dân”. Có như vậy mới trở thành động lực để thúc đẩy sự ptr của XH theo những định hướng đã đề ra.
Là 1 trong những phg tiện cơ bản của hđ QL, VBQLNN góp phần quan trọng ghi lại và truyền bá cho mọi ng và cho thế hệ mai sau những truyền thống vhoá quí báu của dtộc được tích luỹ từ cs qua nhiều thế hệ. Như vậy, VB là nguồn tư liệu ls quý giá cho cta hình dung đc toàn cảnh bức tranh và trình độ văn minh QLNN của mỗi thời kỳ ls cụ thể ở mỗi quốc gia. Có thể tìm thấy trong các VB đó những chế định cơ bản của nếp sống, của vhoá trong từng thời kỳ ls khác nhau của sự ptr XH, ptr đất nc. Có thể nói, VB là tiêu cự của tấm gương phản ánh lề lối của từng thời kỳ, là một biểu hiện của “văn minh QL”, là thước đo trình độ quản lý của mỗi giai đoạn ptr ls. Có thể nói: người ký VB k chỉ chiu trách nhiệm pháp luật về nội dung VB, mà còn phải chịu trách nhiệm trước ls về tính vhoá của nó. Khi có chức năng vhoá thì liền sau đó VB sẽ làm chức năng XH. Điều ấy bắt buộc ng sd VB phải làm cho VB có tính vhoá.
Hãy trình bày chức năng VH - XH của văn bản quản lý nhà nước và cho biết tại sao có thể khẳng định rằng: VB là 1 trong các thước đo trình độ văn minh quản lý của mỗi thời kỳ ls. - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hãy trình bày chức năng VH - XH của văn bản quản lý nhà nước và cho biết tại sao có thể khẳng định rằng: VB là 1 trong các thước đo trình độ văn minh quản lý của mỗi thời kỳ ls. 9 10 494