Ktl-icon-tai-lieu

Hệ quy chiếu trắc địa VN2000

Được đăng lên bởi Đỗ Văn Tuấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ quy chiếu trắc địa VN2000

HỆ QUY CHIẾU TRẮC ĐỊA VN2000
I. Mở đầu
Xác định hệ quy chiếu tức là xác định gốc toạ độ và hệ trục cơ sở toạ độ để dựa vào đó có
thể biểu diễn được tất cả các điểm trong không gian. Một hệ quy chiếu được gọi là phù hợp với
phạm vi lãnh thổ đang xét nếu đạt được 3 tiêu chuẩn sau:
Có độ lệch nhỏ nhất theo một nghĩa toán học nào đó giữa mô hình toán học và không
gian vật lý của thế giới thực.
Thuận tiện sử dụng trong thực tiễn có lưu ý tới các tập quán hình thành từ lịch sử và
tính phổ cập trên thế giới.
Dễ dàng tính toán chuyển đổi với các hệ quy chiếu đang sử dụng mà đặc biệt là hệ quy
chiếu toàn cầu hiện hành.
Bài toán xác định hệ quy chiếu và hệ toạ độ được đưa về dạng cơ bản là:
1. Xác định một ellipsoid quy chiếu có kích thước phù hợp (bán trục lớn a và bán trục
nhỏ b, hoặc bán trục lớn a và độ dẹt f=(a-b)/a) được định vị phù hợp trong không gian thông qua
việc xác định toạ độ tâm của ellipsoid (X 0, Y0, Z0) trong hệ toàn cầu. Đối với Ellipsoid Toàn cầu
còn phải xác định các tham số vật lý: hằng số trọng lực GM, khối lượng trái đất M, tốc độ quay
trái đất , thế trọng lực thường Uo, giá trị trọng lực thường trên xích đạo e và trên cực p.
2. Xác định phép biến đổi phù hợp từ hệ quy chiếu mặt ellipsoid về hệ quy chiếu mặt
phẳng để thành lập hệ thống bản đồ cơ bản quốc gia bao gồm cả hệ thống phân chia mảnh và
danh pháp từng tờ bản đồ theo từng tỷ lệ.
3. Xử lý toán học chặt chẽ lưới các điểm toạ độ bao gồm tất cả các loại trị đo có liên
quan sao cho đảm bảo độ chính xác cao nhất.
Xây dựng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia là một việc quan trọng đối với mỗi quốc gia.
Trước hết đây là cơ sở toán học mang tính chuẩn để thể hiện chính xác các thể loại bản đồ nhằm
mô tả trung thực các thông tin điều tra cơ bản của đất nước. Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia
còn đóng vai trò hạt nhân trong hệ thống quản lý hành chính lãnh thổ, phục vụ giải quyết tốt các
vấn đề phân định và quản lý biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp cũng như ranh giới của
từng thửa đất. Trong đời sống của một xã hội hiện đại hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia còn phải
đáp ứng cho hoạt động của các ngành nhằm phát triển kinh tế như nghiên cứu vật lý trái đất, quan
trắc hoạt động vỏ trái đất, đảm bảo hàng hải, dẫn đường hành không, bố trí xây dựng các công
trình, quan trắc độ biến dạng công trình, quản lý các mạng lưới hoạt động kinh tế theo lãnh thổ,
v.v. Hệ thống này có vai trò quan trọng trong các hoạt động đảm bảo an ninh - quốc phòng. Hơn
nữa các ...
Hệ quy chiếu trắc địa VN2000
HỆ QUY CHIẾU TRẮC ĐỊA VN2000
I. Mở đầu
Xác định hệ quy chiếu tức là xác định gốc toạ độ và hệ trục cơ sở toạ độ để dựa vào đó có
thể biểu diễn được tất cả các điểm trong không gian. Một hệ quy chiếu được gọi là phù hợp với
phạm vi lãnh thổ đang xét nếu đạt được 3 tiêu chuẩn sau:
- độ lệch nhỏ nhất theo một nghĩa toán học nào đó giữa mô hình toán học không
gian vật lý của thế giới thực.
- Thuận tiện sử dụng trong thực tiễn lưu ý tới các tập quán hình thành từ lịch sử
tính phổ cập trên thế giới.
- Dễ dàng tính toán chuyển đổi với các hệ quy chiếu đang sử dụng mà đặc biệt là hệ quy
chiếu toàn cầu hiện hành.
Bài toán xác định hệ quy chiếu và hệ toạ độ được đưa về dạng cơ bản là:
1. Xác định một ellipsoid quy chiếu kích thước phù hợp (bán trục lớn a bán trục
nhỏ b, hoặc bán trục lớn a độ dẹt f=(a-b)/a) được định vị phù hợp trong không gian thông qua
việc xác định toạ độ tâm của ellipsoid (X
0
, Y
0
, Z
0
) trong hệ toàn cầu. Đối với Ellipsoid Toàn cầu
còn phải xác định các tham số vật lý: hằng số trọng lực GM, khối lượng trái đất M, tốc độ quay
trái đất
, thế trọng lực thường U
o
, giá trị trọng lực thường trên xích đạo
e
và trên cực
p
.
2. Xác định phép biến đổi phù hợp từ hệ quy chiếu mặt ellipsoid về hệ quy chiếu mặt
phẳng để thành lập hệ thống bản đồ bản quốc gia bao gồm cả hệ thống phân chia mảnh
danh pháp từng tờ bản đồ theo từng tỷ lệ.
3. Xử toán học chặt chẽ lưới các điểm toạ độ bao gồm tất cả các loại trị đo liên
quan sao cho đảm bảo độ chính xác cao nhất.
Xây dựng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia là một việc quan trọng đối với mỗi quốc gia.
Trước hết đây là cơ sở toán học mang tính chuẩn để thể hiện chính xác các thể loại bản đồ nhằm
mô tả trung thực các thông tin điều tra cơ bản của đất nước. Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia
còn đóng vai trò hạt nhân trong hệ thống quản lý hành chính lãnh thổ, phục vụ giải quyết tốt các
vấn đề phân định và quản lý biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp cũng như ranh giới của
từng thửa đất. Trong đời sống của một xã hội hiện đại hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia còn phải
đáp ứng cho hoạt động của các ngành nhằm phát triển kinh tế như nghiên cứu vật lý trái đất, quan
trắc hoạt động vỏ trái đất, đảm bảo hàng hải, dẫn đường hành không, bố trí xây dựng các công
trình, quan trắc độ biến dạng công trình, quản lý các mạng lưới hoạt động kinh tế theo lãnh thổ,
v.v. Hệ thống này có vai trò quan trọng trong các hoạt động đảm bảo an ninh - quốc phòng. Hơn
nữa các hoạt động của cư dân trong cộng đồng cũng cần tới một hệ toạ độ thống nhất như đánh bắt
cá, đi rừng, giao thông, v.v. Việc xây dựng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia cần có tiếng nói
chung của các ngành vì đây là một hệ thống đa mục tiêu.
Trong bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước việc xác định một hệ quy chiếu và hệ toạ độ
thống nhất luôn phải đi trước một bước. Khi mới đặt chân đến Việt nam Pháp đã tiến hành ngay
việc xây dựng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia với ellipsoid Clarke, điểm gốc tại Hà nội, lưới
chiếu toạ độ phẳng Bonne và lưới các điểm toạ độ cơ sở phủ trùm cả Đông dương. Mỹ đặt chân tới
Miền Nam nước ta cũng đã xây dựng ngay hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia với ellipsoid
Everest, điểm gốc tại Ấn độ, lưới chiếu toạ độ phẳng UTM và lưới các điểm toạ độ cơ sở phủ trùm
toàn Miền Nam. Sau ngày hoà bình lập lại ở Việt nam (1954) Chính phủ ta đã quyết định thành lập
Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước có nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu là xây dựng hệ quy chiếu
và hệ toạ độ với ellipsoid Krasovski, điểm gốc theo hệ thống Xã hội chủ nghĩa, lưới chiếu toạ độ
phẳng Gauss và lưới các điểm toạ độ cơ sở có độ chính xác cao phủ trùm toàn Miền Bắc.
II. Hệ quy chiếu VN2000
1. Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000 (sau đây gọi tắt là Hệ VN-
1
Hệ quy chiếu trắc địa VN2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ quy chiếu trắc địa VN2000 - Người đăng: Đỗ Văn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hệ quy chiếu trắc địa VN2000 9 10 659