Ktl-icon-tai-lieu

Hệ sinh thái Hồ Thạc Gián tại TP. Đà Nẵng

Được đăng lên bởi vu-tran
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4575 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nhóm 9
• Trần Long Lệ Vũ
• Phạm Thanh Tùng
• Phạm Thị Thủy
• Nguyễn Thanh Hải
• Đỗ Quốc Thịnh
• Hà Phước Hiền
• Nguyễn Thị Ngọc Châu

HỆ SINH THÁI HỒ
THẠC GIÁN TẠI
THÀNH PHỐ ĐÀ
NẴNG

A. Thành phần hệ sinh thái
• Những chất vô cơ:CO2, N2, P, O2,…
• Những chất hữu cơ:lipit, protein,
gluxit…
• Khí hậu :nhiệt độ, ánh sáng,độ ẩm
• Các sinh vật : +sinh vật sản
xuất:rong,tảo,bèo…
+sinh vật tiêu
thụ:cá, tôm, giun,…
+Sinh vật phân
hủy:vi sinh vật phân hủy, sinh vật
ăn mùn bã
• Nước : độ cứng, PH, DO,..

1.Môi trường sống (thành phần vô
sinh)

• Nguồn nước :nước mưa là chủ yếu,
nước thải
• Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình là 250C
• Ánh sáng :700lux
• Độ mặn : 0,02-0.50/00
• Chỉ số DO : 7mg/l
• Tốc độ dòng chảy :2-3m3/h
• Độ trong :đo theo đĩa sechi là 31cm
• Màu nước : xanh nhạt
• Ph : 6,5-7

B.Cấu trúc hệ sinh thái
1, Theo chiều thẳng đứng

Tầng mặt
Tầng giữa
Tầng đáy

Cấu trúc hệ sinh thái
1, Theo chiều thẳng đứng
+ Tầng mặt nước
Là tầng nhận được nhiều ánh sáng mặt trời và có hàm l ượng oxy cao
nhất, phù hợp với đời sống của các sinh vật ưa sáng. Các sinh v ật ch ủ
yếu ở tầng mặt này như: bèo tây, rong, tảo, các sinh vật phù du,
những loài động vật ăn phù du như cá mè trắng, cá mè vinh.
+ Tầng giữa
Là nơi sinh sống hỗn giao của nhiều loài cá và có khi là c ả nh ững loài
sống ở tầng đáy và tầng mặt. Các loài thủy vật chủ yếu ở tầng này
như cá trôi, cá trắm,cá rô phi…
+ Tầng đáy
Tầng nước nhận được ít ánh sáng nhất nên là điều ki ện thích nghi
cho các loài không ưa sáng. Ở đây hàm lượng oxy th ấp h ơn so v ới
tầng mặt. Một số loài sinh vật ăn bùn bã, sinh vật th ủy sinh đi ển
hình như cá chép, cá trê, lươn, trạch, và cả nh ững loài nhuy ễn th ể
tôm, cá.

2. Theo chiều ngang
Ven bờ: Ốc, cua
đồng, rắn, cỏ
thủy sinh.

Giữa hồ: Bèo
tây, cá chép,
cá rô phi, cá
trắm, cá chép,
cá mè, tôm…

C. Kiểu hệ sinh thái
• Hồ Thạc Gián thuộc hệ sinh thái dưới
nước :
• +hệ sinh thái nước ngọt :- hệ sinh
thái nước đứng

C.Vòng tuần hoàn vật chất
Rắn

Rong, tảo ,
Ánh sáng
Cá trắm
bèo ,
Nhiệt độ
ốc bưu vàng
rau cỏ ven bờ
Cá mè trắng
Không khí
Nước mưa
Nước thải
Cá trôi,
sinh hoạt
Cá rô phi
Rác thải
sinh hoạt
Cá trạch
Cá trê
Cá chép
Sinh vật lạ
vào mùa
Mưa:
Ốc nhỏ,hến
giun
Tôm,cua
cá rồng
Trứng
Vi sinh vật phân hủy
huồn chuồn
Muối , bùn bã
Sinh vật ăn bùn bã

Diều hâu
Chuồn
chuồn
Chim
bói cá
Con người
Nhiệt
Sinh vật
tràn
vào mùa
mưa:
cá rô phi

Một số chu trình tuần hoàn vật
chất khác : chu trình cacbon
CO2 từ khí quyển
Axit cacbonic
Tảo

Động vật phù du

Hữu cơ tan

Các loài cá

...
Nhóm 9
Nhóm 9
Tr n Long L V ũ
Ph m Thanh Tùng
Ph m Th Th y
Nguy n Thanh H i
Qu c Th nhĐỗ
Hà Ph c Hi nướ
Nguy n Th Ng c Châu
Hệ sinh thái Hồ Thạc Gián tại TP. Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ sinh thái Hồ Thạc Gián tại TP. Đà Nẵng - Người đăng: vu-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hệ sinh thái Hồ Thạc Gián tại TP. Đà Nẵng 9 10 274