Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 1500 mét

Được đăng lên bởi dinhnamt34
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đưa ra hệ thống các bài tập giúp cho ai muốn tham gia tập luyện ở nội dung 1500m
Hệ thống bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 1500 mét - Người đăng: dinhnamt34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hệ thống bài tập phát triển sức bền tốc độ trong chạy 1500 mét 9 10 609