Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán + Đáp án

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1482 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Hệ thống câu hỏi kiểm toán theo chương trình giảng dạy của học viện tài chính rất hữu ích cho việc kiểm tra lại kiến thức cơ bản về kiểm toán
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán + Đáp án - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán + Đáp án 9 10 828