Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa thống nhất khu vực ii.

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 5 lần
i

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TP.HCM



SV: NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

TÓM TẮT KHÓA LUẬN:

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÔNG VIỆC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỐNG NHẤT KHU VỰC II.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Quản Trị Bệnh Viện.

GVHD: TH.S. NGÔ GIA LƯƠNG.

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 7/2010.

SV: Nguyễn Thị Thủy Tiên

Khoa Quản Trị Bệnh Viện.

ii

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................................
i
SV: Nguyễn Thị Thủy Tiên Khoa Quản Tr Bệnh Viện.
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TP.HCM

SV: NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
M TẮT KHÓA LUẬN:
HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÔNG VIỆC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BNH VIỆN ĐA KHOA
THNG NHẤT KHU VỰC II.
KHÓA LUN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Quản Trị Bệnh Viện.
GVHD: TH.S. NGÔ GIAƠNG.
TP. H CHÍ MINH, THÁNG 7/2010.
Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa thống nhất khu vực ii. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa thống nhất khu vực ii. - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa thống nhất khu vực ii. 9 10 512